Työstämme parhaillaan 4H-järjestön uutta strategiaa. Olemme saaneet paljon ideoita, näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia sidosryhmiltä, yhteistyökumppaneilta, jäseniltä ja vanhemmilta.

Rakennamme 4H:n uuden strategian alla olevan aikataulun mukaisesti. Haluaisitko sinä kehittää 4H:n strategiaa? Voit lähettää strategiaan liittyviä ajatuksiasi ottamalla yhteyttä nuorisotyön johtaja Marjaana Liukkoon, marjaana.liukko@4h.fi.

4H:n strategiasta päättää kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous. Seuraava kokous järjestetään huhtikuussa 2019.

Aikataulu Toimenpide
10-11/2017 Fountain Parkin kanssa toteutetun verkkoaivoriihen toteutus ja tulokset
3-4/2018 Verkkoaivoriihen tulosten käsittely. 4H-liiton ja yhdistysten toimihenkilöt, nuoret, alueneuvostot  ja 4H-yhdistysten luottamushenkilöt). Yhteenveto (1. luonnos).
5/2018 Suomen 4H-liiton hallitus (prosessin eteneminen ja 1. luonnoksen käsittely)
8/2018 4H-liiton strategiaseminaari, 4H-liiton toimihenkilöt.
9/2018 Suomen 4H-liiton hallitus (prosessin eteneminen ja 2. luonnoksen suuntaviivat)
9-10/2018 2. luonnoksen kirjoittaminen
11-12/2018 2. luonnoksen kommentointi (yhdistysten toimihenkilöt, alueneuvostot, nuoret, luottamushenkilöt, nutoku, perustajajäsenet, sidosryhmät)
11/2018 Suomen 4H-liiton hallitus (2. luonnoksen käsittely)
12/2018 Suomen 4H-liiton valtuuskunta (2. luonnoksen käsittely)
1/2019 3. luonnoksen valmistelu Suomen 4H-liiton hallitukselle
2/2019 Suomen 4H-liiton hallitus (3. luonnoksen käsittely, hallituksen strategiesitys edustajakokokoukselle)
3/2019 Strategiaesityksen viimeistely, materiaalin lähettäminen kokousedustajille
4/2019 Strategian käsittely edustajakouksessa
5/2019 Hyväksytyn version viimeistely, taitto, painatus ja jakelu
6-12/2018 Viestintämateriaalien tuottaminen, vuosisuunnittelu 2020
1/2020 Uusi strategiakausi alkaa