Suomen 4H:lla on kolmenkymmenen vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä Afrikassa. Tällä hetkellä kehitysyhteistyö keskittyy Tansaniaan ja Namibiaan. Kummassakin maassa Suomen 4H tukee paikallisten 4H-järjestöjen toimintaa.

Afrikassa tehtävän kehitysyhteistyön tavoitteena on auttaa paikallisia järjestöjä kasvattamaan 4H-nuoristaan omatoimisia ja yrittäväisiä aikuisia. Afrikassa on suuri tarve vahvoille paikallisille järjestöille, jotka ajavat nuorten asioita ja tukevat nuorten yrittäjyyttä. Tansanian ja Namibian 4H-järjestöjen toimintaa tukemalla Suomen 4H-järjestö osallistuu myös globaalin ympäristövastuun kantamiseen.

Suomen 4H-järjestön kehitysyhteistyöhankkeet ovat linjassa tärkeimpien kansallisten ja kansainvälisten kehitysohjelmien kanssa. Näitä ovat Tansanian ja Namibian valtioiden kansalliset kehitysohjelmat, Suomen kehityspoliittinen ohjelma ja YK:n vuosituhattavoitteet.

Tansania

Tansaniassa on jo yli 50 000 4H:laista. Suuri osa 4H-nuorista harjoittaa muun muassa maatalouteen ja metsään liittyvää  yritystoimintaa. Palkattuja 4H-työntekijöitä Tansaniassa on 26 ja erilaisia kerhoja yli 1500.

Suomen 4H-liitto ja Tansanian 4H järjestivät yhteistyössä Tansaniassa Take a Lead -seminaarin vuonna 2009. Tämä oli iso projekti, johon osallistui neljäkymmentä 4H- ja Young Farmer’s -järjestöjen johtajaa Afrikasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Seminaarissa luotiin yhteinen viestintäkanava 4H African Network, jonka kautta jaetaan 4H-toimijoiden kesken tietoa Afrikkaan ja yrittäjyyteen liittyvästä 4H-toiminnasta.

Vuonna 2009 ensimmäistä kertaa järjestettu Take a Lead -seminaari sai jatkoa vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2012 lähtien on järjestetty nuorille (ikäraja 16 vuotta) suunnattu Junior Take a Lead.

Namibia

Namibian 4H-järjestö perustettiin Suomen 4H-järjestön tuella vuonna 2005. Tavoitteena on auttaa Namibian 4H:ta vahvistamaan osaamistaan, laajentamaan toimintaansa ja varmistamaan toiminnalleen rahoitusta. Namibian 4H:lla on 8 000 jäsentä ja se toimii seitsemän läänin alueella. Yrittäjyyden ja kansalaistaitojen lisäksi on keskitytty esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Kumppanuuden tavoitteena on saada aikaan kestävällä rahoituspohjalla oleva valtakunnallinen 4H-järjestö, joka pystyy edistämään namibialaisten nuorten kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

4H-nuoria kannustetaan ja ohjataan toimimaan omilla kotideuduillaan muun muassa erilaisten kurssien, leirien, tapahtumien ja kilpailujen avulla. 4H:n koulutetut tukihenkilöitä auttavat ja ohjaavat nuoria. Tukihenkilöiden avulla nuoret ovat esimerkiksi perustaneet omia pieniä yrityksiä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi sipulin viljely ja kyyhkysten kasvatus sekä makeisten ja leivosten valmistaminen ja myyminen.

African 4H Network -ryhmä on Facebookissa!

4H tarjoaa suomalaisille yrityksille tehokkaan väylän globaalin yhteiskuntavastuun toteuttamiseen

Suomen 4H:lla on kolmenkymmenen vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä. Tällä hetkellä toimimme Tansaniassa ja Namibiassa. Kummassakin maassa tuemme paikallisten 4H-järjestöjen toimintaa, ja tavoitteemme on auttaa niitä kasvattamaan nuoristaan omatoimisia ja yrittäväisiä aikuisia.

Afrikassa on suuri tarve vahvoille paikallisille järjestöille, jotka ajavat nuorten asioita ja tukevat nuorison yrittäjyyttä. Tansanian ja Namibian 4H-järjestöjen toimintaa tukemalla osallistumme myös globaalin ympäristövastuun kantamiseen.

Hankkeemme ovat linjassa tärkeimpien kansallisten ja kansainvälisten kehitysohjelmien kanssa. Näitä ovat Tansanian ja Namibian valtioiden kansalliset kehitysohjelmat, Suomen kehityspoliittinen ohjelma ja YK:n vuosituhattavoitteet.

Suomen 4H:n kehitysyhteistyö on:

Asiantuntevaa: Tukemme Tansanian ja Namibian 4H-järjestöille perustuu lähes sadan vuoden kokemukseen nuorisotyössä. Kehitysyhteistyössä meillä on kahdenkymmenen vuoden kokemus. Kehityshankkeissamme korostuu perinteinen vahvuutemme, toiminta maatalouden ja syrjäseutujen parissa.

Kestävää: Kaikki tukemme suuntautuu kohdemaan paikallisten järjestöjen toimintaan. Emme luo ylimääräisiä rakenteita ja kaikki hyöty jää kohdemaahan. Tavoitteemme on saattaa kumppanijärjestömme omavaraisiksi, ei tukea niitä ikuisesti.

Läpinäkyvää: Yrityksiltä saatava tuki ohjataan konkreettisiin, mitattavissa oleviin kohteisiin (esimerkiksi pienrahoitushankkeisiin ja koulutukseen). Teetämme hankkeistamme säännöllisesti arviointeja, jotka ohjaavat toimintaamme. Arvioinnit ja rahankäyttömme ovat julkisia.

Julkisuudessa: Hankkeemme tavoittaa 65 000 suomalaista jäsentämme ja heidän perhettään. Yritysyhteistyökumppanimme saavat julkisuutta verkkosivuillamme, esitteissämme, Take Lead -seminaarin yhteydessä ja tiedotustilaisuuksissa niin Suomessa kuin kohdemaissa. Lisäksi toteutamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme liittyviä viestintäkampanjoita.

Lisätietoja: Päivi Haapasalo sähköposti: paivi.haapasalo[at]4h.fi, +358 44 783 0306