4H-helppariksi

4H-helpparit ovat TOP-tehtäväpankin isäntäväkeä, jotka esimerkiksi tarkkailevat sivuston toimintaa, antavat lapsille palautetta heidän tekemistään tehtävistä ja osallistuvat sivuston kehittämiseen yhdessä ylläpidon kanssa. Helpparit ovat...

Lue lisää...

4H-kerhonohjaajaksi

4H-kerhon ohjaaminen on erinomainen tapa olla mukana 4H-yhdistyksen vapaaehtoistyössä ja päästä vaikuttamaan tuleviin sukupolviin. Tässä tehtävässä suunnittelet 4H-kerhon perustamista ja toimintaa....

Lue lisää...

4H-yhdistyksen hallituksen nuorisojäseneksi

4H-yhdistyksen hallituksessa olet mukana päättämässä oman kotikuntasi nuorten harrastustoiminnasta sekä nuorten työelämätaitojen ja yrittäjyyden edistämisestä. Hallituksen tehtävät on määritelty yhdistyksen säännöissä. Nuoret hallituksen...

Lue lisää...

Yritysohjaajaksi

4H-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. Suomessa on satoja 4H-yrityksiä, ja niitä perustetaan koko ajan lisää. ...

Lue lisää...

Ohjaamaan leirejä, retkiä ja kursseja

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat vapaaehtoistehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja sovelt...

Lue lisää...

4H-nuorisotoimikuntaan

Nuorisotoimikunta eli nutoku koostuu viidestä 16–28-vuotiaasta nuoresta, jotka haluavat olla mukana kehittämässä 4H-järjestöä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. 4H-nuorisotoimikunta tuo nuorten äänen kuuluville järjestön hallint...

Lue lisää...

Isäntäperheeksi ulkomailta tulevalle nuorelle

Miltä kuulostaisi kansainvälistyminen omalta kotisohvalta? Suomeen tulee vuosittain kymmeniä nuoria eri puolilta maailmaa 4H-järjestöjen oman vaihto-ohjelman kautta. Suomessa ollessaan nuoret asuvat isäntäperheissä. Nuoret viettävät S...

Lue lisää...

Nenäarpajaiset: Kuvaa hyvä teko

Tässä tehtävässä talletetaan 4H-kerhon hyvät teot – kuten Nenäarpojen myynti – valokuviin. Voitte kuvata esimerkiksi arpamyyntitempaustanne tai ottaa hauskan ryhmäkuvan, kun liikutte myymässä Nenäarpoja lähialueellanne! Osallistukaa kuva...

Lue lisää...

Nenäarpajaiset: Nenäpeili

Tässä tehtävässä harjoitellaan pitämään nenässä Nenäpäivän tunnusta, punaista Nenää. Nenä päässä asiat muuttuvat kuin itsestään vähän hauskemmiksi! Nenäpäivän Nenä muistuttaakin siitä, että toisten auttamisesta saa tulla hyvä mieli – myö...

Lue lisää...

Näin myyt Nenäarpaa -harjoitus

Nyt harjoitellaan Nenäarpojen myyntiä oman 4H-kerhon kesken. Tehtävän tarkoituksena on vaihdella myyjän ja ostajan rooleja, hioa myyntipuhetta ja luoda kerholaisille turvallinen olo lähteä myymään Nenäarpoja....

Lue lisää...

Kylä kartalla

Tiedätkö sanonnan "Tunnen sen kuin omat taskuni"? Pystyisitkö sanomaan näin omasta asuinpaikastasi? Kaikki asiat eivät näy ikkunasta ulos katsoessa. Missä yhteisössä oikeastaan asut ja keitä muita lähiympäristössä elää?...

Lue lisää...

Kyläkysely paikkakunnan nuorille

Itse olet jo ehkä miettinyt, mitkä asiat kylällä vaativat kehittämistä. Ovatko kaikki muut nuoret samaa mieltä? Vai onko joku muu asia tärkeysjärjestyksessä ensin? On aika ottaa selvää, mitä muut miettivät....

Lue lisää...

Kannanotto yhden kyläasian parantamiseksi

"Koulun pihalla on rikkinäinen kiipeilyteline. Uimakopit haisevat. Katuvalot ovat pimeinä. Joku talloo hiihtoladut sohjoksi. Aikuiset luulevat aina tietävänsä mitä toimintaa nuoret kylälle haluaa..." Nurina ja nurkissa huutelu ei ole ...

Lue lisää...

Kyläkokouksessa

Nyt lähdetään kuuntelemaan, miten nuorten ääni kuuluu kylän yhteisten asioiden hoidossa. Yleensä porukka aktiivisia kyläläisiä kokoontuu melko säännöllisin väliajoin keskustelemaan kylän asioista. Tilaisuuksiin voi osallistua vapaasti, j...

Lue lisää...

Aktiiviset kylätoimijat

Kylien aktiivisissa ryhmissä vapaaehtoiset toimivat oman asuinalueensa hyväksi ja parantavat alueen viihtyisyyttä.Tässä tehtävässä tutustut kyläyhdistykseen, -seuraan, muihin kylätoimijoihin ja myös mahdollisesti toimintaryhmään. Tehtävä...

Lue lisää...

Uusia palveluita kylälle

Kylän vireys perustuu kyläläisten omaan aktiivisuuteen. Yritteliäs tyyppi keksii pienessäkin asuinyhteisössä tavan rakentaa itselleen työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Ensiksi on vain tehtävä hyvät suunnitelmat. Jokaisella on joku osaami...

Lue lisää...

Oman kylän työpaikat ja yrittäjät

Suurin osa ihmisistä haluaa työpaikan suhteellisen läheltä kotia. Työllistyminen omalle kylälle ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista. Moni on ryhtynyt yrittäjäksi saadakseen työskennellä omalla kotipaikkakunnallaan. Tässä tehtäväss...

Lue lisää...

Kylän kokoontumispaikka

Kylällä on usein joku kokoontumispaikka. Mikä ja millainen se on? Voisiko se palvellla nuoria nykyistä paremmini? Jos sellaista ei ole, niin mieti, mikä kylällä oleva paikka sopisi tällaiseksi kokoontumispaikaksi....

Lue lisää...

Tehdään kyläesite

Tässä kylätehtävässä tarvitset kekseliäisyyttä ja suuria unelmia. Hulluimmatkin ideat ovat tervetulleita. Nyt yhdistellään faktaa ja fiktiota! Kuvitellaan, että ryhmä ulkomaisia turisteja on kiinnostunut vierailemaan kylässänne. Tarvitse...

Lue lisää...

Kylä-SWOT

Kätevä työkalu ajatusten järjestämiseen on nelikenttäanalyysi eli SWOT. Kirjaimet tulevat englannin sanoista; Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet), Threats (uhkat). SWOT antaa hyvät lähtökohdat n...

Lue lisää...