4H-järjestössä on hienoa olla töissä. Me teemme arvokasta työtä suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi. 4H:ssa lapset ja nuoret tekevät itse ja oppivat itse tekemällä.

Avoinna olevat työpaikat ovat tällä sivulla. Työn tarjoaja voi olla joko Suomen 4H-liitto tai jokin 225 4H-yhdistyksestä, joita on eri puolilla Suomea.

 

Projektipäällikkö

Suomen 4H-liitto hakee projektipäällikköä Yritystä pelissä –hankkeeseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke kestää 1.1.2019-31.12.2020. Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi.

Tehtävän kuvaus

Projektipäällikön tehtävänä on toteuttaa hanke sen budjetin ja hankesuunnitelman mukaisesti sekä koordinoida kumppaneiden välistä tiivistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria yrittäjyyteen. Hankkeessa luodaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan laboratorion kanssa sovellus ja peli, joiden avulla nuori voi kehittää omaa yritysosaamistaan. Projektipäällikkö organisoi eri toimijoiden kanssa yhteistyössä nuorten yrittäjyyttä tukevia tapahtumia ja kehittää uusia toimintamalleja. Projektipäällikön tukena toimii Suomen 4H-liiton asiantuntijaverkosto.

Vaatimukset

Projektipäälliköltä edellytämme oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, näyttöä projektiosaamisesta, ymmärrystä ja osaamista yrittäjyydestä ja viestinnästä sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa toimimiseen. Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Kokemus maaseuturahoitteisista hankkeista ja nuorten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii matkustusvalmiutta.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen viimeistään 26.12.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen mari.niska(at)4h.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa aluejohtaja Mari Niska puh. 0400 234 041, mari.niska(at)4h.fi

Suomen 4H-liitto on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna