”Editoiminen ja leipominen” oli vastaus, mutta mikä oli kysymys? Ja miten editointi ja leivonta edes liittyvät toisiinsa?

No, tässä tapauksessa niin, että lapset tekivät kumpaakin Salon 4H-yhdistyksen videokerhossa. Mutta miksi, miten ja millaisin tuloksin?

Meillä on 4H:ssa tarjolla lapsille mahtava TOP-tehtäväsivusto. Se on kaikille avoin yrittäjyys- ja mediakasvatusalusta, joka yhdistää käsillä tekemisen ja digitaalisuuden.

Sivustolla on yli 1 000 pedagogisesti mietittyä tehtävää yhdeksästä aihepiiristä. TOP-tehtävät antavat lapsille kokeilemisen, kokemisen ja oivalluksen iloa sekä tilaisuuden oppia itse tekemällä.

Miksi?

Koko tämä upeus on jokaisen ulottuvilla. Ilosanomamme ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut kaikkia.

Lukuisat kanavat tarjoavat onneksi kiitettävästi mahdollisuuksia kertoa, että TOP-tehtäväsivustolla lapset voivat mahdollisimman turvallisesti harjaantua internetin käyttöön. Ja että siellä heille tutuiksi tulevat muun muassa tietoturva, nettikäyttäytyminen ja tekijänoikeudet.

Bonuksena meillä on vielä viesti siitä, että toptehtavat.fi tarjoaa sisältöä myös kasvatuksen ammattilaisten työn tueksi.

Me nuorisojärjestöläiset olemme lisäksi melko hyvin omaksuneet hokeman ”kaikki viestivät” ja teemmekin parhaamme mantran toteuttamisessa.

Periaatteessa kohderyhmä aikuiset on näin hyppysissämme. Sosiaalisen median ikäraja on kuitenkin 13, ja tiedotteet tai blogit tuskin ovat 6–12-vuotiaiden lukulistalla. Kuinka siis viestimme sivustostamme lapsille? Kannattaisiko pyytää heitä näyttämään, ihan ilman kasvatuksellista agendaa, mistä TOP-tehtävissä on kysymys? Lapsilta lapsille ja samalla myös aikuisille.

Tähän aidon käyttäjäkokemuksen dokumentointiin pääsimme, kun Salon 4H-yhdistys innostui perustamaan työpajatyyppisen videokerhon.

Miten?

Lasten videokerho kokoontui neljästi, aina kaksi tuntia kerrallaan. Ensimmäisellä kerhokerralla lukioikäinen kerhonohjaaja Sanna sekä kerholaiset Jaada, Marina, Safiya, Lina ja Oskar tutustuivat TOP-tehtäväpankkiin, keskustelivat sen käytöstä ja valitsivat sieltä videolla toteutettavat tehtävät. Aihepiiriksi valikoitui Kokkaus ja leivonta ja tehtäviksi Pizza à la Lapinlahti ja Makuisa Marianne -piirakka.

Toisella kerralla kerholaiset leipoivat. Tuotosten tekemisen ja syömisen he ikuistivat valokuvaamalla ja videoimalla. Kolmannella ja neljännellä rupeamalla lapset palauttivat valokuvat ja tehtäväkommentit TOP-tehtäväpankkiin, kuvasivat toistensa haastatteluja ja harjoittelivat videon editointia.

Millaisin tuloksin?

Kunnianhimoisena ajatuksenamme oli, että lapset suunnittelevat videon, kuvaavat sen ja harjoittelevat editointia yhdessä kerhonohjaajan kanssa. Tuloksena saisimme valmiin videon, jota käyttää sivuston markkinoinnissa.

Ajatuksemme toteutui pääosin suunnitelmien mukaan, mutta edes 4H:n Tekemällä oppimisen -menetelmällä ei, kerhokertojen vähyydestä johtuen, pystytty ihan mahdottomiin.

Siksi videon toimitti lopulliseen esityskuntoon Salon Mediapajan nuori oman ohjaajansa avustuksella. Salon 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Anna Laakkonen suositteleekin vastaavaa videotyöpajaa kokeileville useampaa kokoontumista.

Palautteessaan kerhonohjaaja-Sanna ihasteli lasten iloa näiden tutustuessa TOP-sivustoon, tehdessä tehtäviä ja toimiessa ryhmässä.

Myös lapset olivat kaikki tyytyväisiä kerhoiluunsa. TOP-tehtäviä he aikovat tehdä jatkossakin, ja videoiden editoiminen oli hauskaa puuhaa. Tekstini aloittavat sanat: editoiminen ja leipominen ovatkin Linan vastaus kysymykseen: Mikä oli parasta videokerhoilussa?

Digitaalinen ote

Saivatko lapset leipomisesta enemmän irti, kun kerhossa kantapäillä kulki se trendikäs digitaalisuus?

Kerhotekemisen videointi tarjosi mahdollisuuden elää hauskat hetket moneen kertaan uudelleen. Editointivaihe puolestaan pisti pohtimaan esimerkiksi, mitä otoksia kenestäkin laitetaan videolle. Kohtele muita niin kuin haluat, että sinua kohdellaan -periaate toteutui.

Pelkkä leipominen ei olisi antanut lapsille edellä kerrottua. Ja mikä parasta: Digitaalisuus ei ollut kerhossa itseisarvo, vaan se toimi välineenä yhteisölliseen kokemukseen. Siitä kertoo myös saamamme teos: 4H-kerho tekee TOP videon.

Salon 4H-yhdistyksen toteuttama videokerho oli osa Suomen 4H-liiton mediakasvatuksellista hanketta: Lasten oman mediatuotannon kehittäminen verkkoympäristössä. Sitä tuki opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2016.

 

Teksti: Satu Mellanen, toimituspäällikkö, Suomen 4H-liitto
Kuvat: Tiina Rinne, graafinen suunnittelija, Suomen 4H-liitto

Kokemuksiani kuvattavana olemisesta

Muistan hetken, jolloin minulta kysyttiin, haluaisinko lähteä esiintymään 4H-kerhojen ohjaajille suunnattuihin koulutusvideoihin.

Lue lisää…