LUMOA -hankkeen valtakunnallinen toimijaverkosto

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi hanketta ja vastaa viestinnästä, verkostotyöstä ja kehittämiskysymyksistä. Suomen 4H-liiton erityisinä tehtävinä hankkeessa ovat nuorisoon kohdistuvan luonnontuoteviestinnän koordinointi, tietotuki ja aktivointi sekä luomukeruusertifiointiin liittyvä tuki ja aktivointi. Luonnonvarakeskuksen roolina on luonnontuoteraaka-aineiden tuotantoon liittyvä kehitystyö ja alan tutkimustiedon jalkauttaminen.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kehittämistarpeita tai kaipaat muuta lisätietoa, otathan yhteyttä hankkeen toimijoihin.

 

Suomen 4H-liittokaarttasuomi[1]
Mari Niska (Nuorisohankkeiden tuki ja aktivointi)
Rovaniemi, mari.niska(at)4h.fi / p. 0400 234 041
Sampo Juhajoki (Materiaalituotanto)
Tampere, sampo.juhajoki(at)4h.fi / p. 050 320 9635
Eija Vuorela (Luomukeruusertifioinnin tuki ja aktivointi)
Salla, eija.vuorela(at)4h.fi / p. 040 715 1820
Kari Kuokkanen (Aluekoordinaattori Itä-Suomi)
Kuopio, kari.kuokkanen(at)4h.fi / p. 050 570 7433
Helena Herttuainen (Aluekoordinaattori Etelä-Suomi)
Riihimäki, helena.herttuainen(at)4h.fi / p. 050 441 8636
Sari Palomäki-Raitala (Aluekoordinaattori Länsi-Suomi))
Loimaa, sari.palomaki-raitala(at)4h.fi / p. 040 757 5742
Miia Konttinen (Aluekoordinaattori Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu)
Oulu, miia.konttinen(at)4h.fi /p. 044 335 7624
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, yhteyshenkilö:
Juha Rutanen (Hankkeen koordinaatio, viestintä, verkostotyö ja kehittämiskysymykset)
Seinäjoki, juha.rutanen(at)helsinki.fi / p. 040 5737 568
Luonnonvarakeskus (LUKE), yhteyshenkilö:
Rainer Peltola (Raaka-ainetuotannon kysymykset ja tutkimustiedon jalkauttaminen)
Rovaniemi, rainer.peltola(at)luke.fi / p. 029 532 6429
Mari Niska

Työskentelen Suomen 4H-liitossa järjestöpäällikkönä Lapissa, erityisosaamisalueena metsä ja luonto. Vapaa-ajalla viihdyn mökillä, ja intohimoni on kaikenlainen luonnossa liikkuminen, erityisesti geokätköjä metsästäen. Twitter: @mari_niska

Kysely kerää tietoa hyvistä käytännöistä nuorten kanssa toimimisessa

Pidetään luonnontuotealasta Ääntä!

Lumoa -hanke kokoaa toimijoiden hyviä käytäntöjä yhteen. Hyvien käytäntöjen esille tuominen mahdollistaa toimintamalleista, materiaaleista ja uusista yhteistyökumppaneista tiedon jakamisen alan toimijoille. Jakamisella tuetaan alan nuorisoviestintää sekä herätetään kiinnostusta ja lisätään tietoa ja osaamista toimijoiden keskuudessa.

Lue lisää…

Rahoittaja – Jaa hyvä käytäntö

Lumoa -hanke kokoaa toimijoiden hyviä käytäntöjä yhteen

Luonnontuoteala on tulevaisuuden ala. Myös nuoret arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä, ekologisuutta ja puhdasta ruokaa, joka näkyy mm. villiruoka ja superfood trendien voimakkaana kasvuna. Myös luontoelämyksien ja hemmotteluhoitojen yleistyminen lisäävät luonnontuotealan mahdollisuuksia. Kysynnän lisäksi kasvun edellytyksenä on saada turvattua motivoitunut, osaava ja idearikas työvoimaresurssi. Ala tarjoaakin monipuolisia työ- ja yritysmahdollisuuksia nuorille. Jotta alan kiinnostavuus ja kasvuedellytykset saataisiin turvattua mahdollisimman hyvin, tulee nuorisoon kohdistuvaa luonnontuotealan viestintää lisätä. Aktivoimalla nuoria luonnontuotealalle, lisääntyy maaseudun työ- ja elinmahdollisuudet merkittävästi.

Lue lisää…