Oulun ja Lapin 4H-piireissä vuosina 2009-2013 toteutetuissa luonnontuotealan tiedotushankkeissa saatiin aikaan merkittäviä tuloksia. Molemmissa hankkeissa toteutettiin tiedotuskampanjat, joiden käytännön toteuttajina toimivat paikalliset 4H-yhdistykset. Tiedotuksen avuksi hankkeissa kehitettiin toimintamalleja lasten ja nuorten luontotietouden ja luonnontuotealan kiinnostuksen lisäämiseksi. Toimintamallien avulla tavoitettiin yhteensä liki 50 000 lasta ja nuorta, jonka lisäksi mallit jäivät toimimaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden 4H-yhdistyksiin hankkeiden päättymisen jälkeen.

 

Toimijoiden välistä yhteistyötä

Nuorten aktivointi maaseutua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan on useiden eri toimijoiden yhteinen intressi. Hanketoiminnan kautta pystyttiin rakentamaan erittäin hyviä yhteistyökuvioita ja lisäämään uudenlaista toimintaa lasten ja nuorten innostamiseen luonnonvara-alalle.

Hankkeissa kehitettiin mm. alueellisia luonnontuotetiimejä, jotka ovat jatkaneet luonnontuotteisiin liittyvän toiminnan järjestämistä. Yhtenä toimenpiteenä avattiin luonnon.fi –verkkosivusto, jonka kautta lapsille ja nuorille suunnattua tiedotusmateriaalia on ollut tarjolla.

Tiedotusta järjestettiin useiden erityyppisten mallien avulla, mikä mahdollisti viestin mahdollisimman tehokkaan perille menon eri ikäryhmille. Tiedotusta annettiin mm. monenlaisissa teemapäivissä, yritysvierailuilla, luontokohteeseen tutustumispäivissä, tiedotustilaisuuksissa, messuilla, näyttelyissä ja työpajoissa. Tiedotustapahtumien toteuttamisessa yhteistyö eri toimijoiden välillä oli avainasemassa, joista koulujen kanssa tehtävä yhteistyö varmasti tärkein.

 

Toimintamallin monistaminen

Hankearviointien mukaan pystyttiin lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontuotealaa kohtaan lisäämään järjestetyn tiedotuksen avulla. Ottaen huomioon hankkeista saatu myönteinen palaute sekä alan tietoisuuden lisääntyminen ja toimintamallien toteutusalueille juurtuminen, voi vastaavanlaisten tiedotuskampanjoiden järjestämistä myös muille alueille lämpimästi suositella.

Katsothan vielä esityksen siitä, millainen on hyvän tiedotushankkeen konsepti!

Mari Niska

Työskentelen Suomen 4H-liitossa järjestöpäällikkönä Lapissa, erityisosaamisalueena metsä ja luonto. Vapaa-ajalla viihdyn mökillä, ja intohimoni on kaikenlainen luonnossa liikkuminen, erityisesti geokätköjä metsästäen. Twitter: @mari_niska

Luonnontuotteet tutuiksi lapsille ja nuorille – Hyvä käytäntö

Luonnontuotteet edellä

Suomalaisen luonnon tuotteita kuvaa hyvin sanat; terveellisyys, ympäristöystävällisyys, pohjoisuus, aitous ja turvallisuus. Oletko kanssamme samaa mieltä? Nämä asiat ovat meille melkein itsestäänselvyys sännätessämme loppukesästä marjaämpäreiden ja sienikorien kanssa taltioimaan kesän herkut talvivarastoihin.

Lue lisää…

Kihokkia keräämässä – Hyvä käytäntö

Suomen ainoa lihansyöjäkasvi. Onko meillä Suomessa sellainenkin? Kyllä vain sellainen löytyy meidän luonnosta ja ihan läheltä. Se on kihokki.

Lue lisää…