Lumoa -hanke kokoaa toimijoiden hyviä käytäntöjä yhteen

Luonnontuoteala on tulevaisuuden ala. Myös nuoret arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä, ekologisuutta ja puhdasta ruokaa, joka näkyy mm. villiruoka ja superfood trendien voimakkaana kasvuna. Myös luontoelämyksien ja hemmotteluhoitojen yleistyminen lisäävät luonnontuotealan mahdollisuuksia. Kysynnän lisäksi kasvun edellytyksenä on saada turvattua motivoitunut, osaava ja idearikas työvoimaresurssi. Ala tarjoaakin monipuolisia työ- ja yritysmahdollisuuksia nuorille. Jotta alan kiinnostavuus ja kasvuedellytykset saataisiin turvattua mahdollisimman hyvin, tulee nuorisoon kohdistuvaa luonnontuotealan viestintää lisätä. Aktivoimalla nuoria luonnontuotealalle, lisääntyy maaseudun työ- ja elinmahdollisuudet merkittävästi.

Näihin tarpeisiin LUMOA -hanke tarjoaa toimijoille valtakunnallista tukea ja neuvontaa. Hankkeen toimesta keräämme ja jaamme alueiden hyviä käytänteitä, viestintämateriaaleja sekä autamme toimijoita löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Koottua tietoa viemme eteenpäin hankkeen verkkosivujen, alueittaisten info- ja tiedotustilaisuuksien sekä muiden verkostojen kautta. Hankkeen tavoitteena on saada nuorisonäkökulmaa esille myös luonnontuotealan kehittämishankkeisiin.

Kyselyllä kerätään tietoa toimijoiden hyvistä käytännöistä nuorten kanssa toimimisessa. Kerro meille, mitä muidenkin alan toimijoiden kannattaa kokeilla.
Vastaathan huolella, vaikka vain osaan kysymyksistä.

Saat tietoa kyselyllä kerätyistä hyvistä käytännöistä 4h.fi – Lumoa. Kyselyn tuloksia päivitetään sivustolle kevään aikana.

Kiitämme vastauksistasi.

 

Sampo Juhajoki

Kehitän työnäni 4H-järjestön metsätoimintaa. Innostun herkästi ja innostan rohkeasti. Työskentelen Suomen 4H-liiton metsäasiantuntijana Tampereella.
Minua voit seurata myös Twitterissä @SampoJuhajoki ja Instagramissa @samposak.

Hanketoimijoiden yhteystiedot

LUMOA -hankkeen valtakunnallinen toimijaverkosto

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi hanketta ja vastaa viestinnästä, verkostotyöstä ja kehittämiskysymyksistä. Suomen 4H-liiton erityisinä tehtävinä hankkeessa ovat nuorisoon kohdistuvan luonnontuoteviestinnän koordinointi, tietotuki ja aktivointi sekä luomukeruusertifiointiin liittyvä tuki ja aktivointi. Luonnonvarakeskuksen roolina on luonnontuoteraaka-aineiden tuotantoon liittyvä kehitystyö ja alan tutkimustiedon jalkauttaminen.

Lue lisää…

Luonnontuotealan teemapäivä – Hyvä käytäntö

Luonnontuotealan teemapäivä nuorille

Nuoret ovat aidosti kiinnostuneita suomalaisesta luonnosta ammennettavista puhtaista raaka-aineista ja luonnontuotteista. Luonnontuotealalla on tekemisen paikka nuorille viestimisessä.

Lue lisää…