Suomen metsäkeskus on koonnut Lapin metsäohjelman 2012-2015.

Nuorten metsä -tiedotushanke toteuttaa monelta osin ohjelman tavoitteita, joihin on kirjattu muun muassa seuraavia toimenpide-esityksiä:

  • Profiloidaan metsäalaa nuorille uutena mahdollisuutena.
  • Otetaan käyttöön Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi pelihankkeessa tuotetut netti- ja mobiilipelit.
  • Lisätään lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.
  • Lisätään nuorille kohdennettua metsäalan tietoutta yhteistyössä metsäalan organisaatioiden ja koulujen kanssa.
  • Lisätään neuvontaa metsän monipuolisesta hyödyntämisestä.

 

Koululaiset istuttamassa puita

Kemijärvellä opittiin metsänistuttamisen perusteita ja puiden merkitystä ilmastonmuutoksessa.

Lue lisää…

Tuottava Tuohi -peli

Tuottava Tuohi -pelisarja kehitettiin Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi -pelihankkeessa.

Lue lisää…