Tuottava Tuohi -pelisarja kehitettiin Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi -pelihankkeessa.

Pelisarjaan kuuluu kolme peliä oppimisympäristöineen, joiden avulla on tarkoitus lisätä metsäalan vetovoimaa lasten ja nuorten keskuudessa sekä tuoda esille metsien monia eri käyttömuotoja.

Hankkeessa tuotetut pelit ovat yksi Nuorten metsä -tiedotushankkeen käyttämistä työvälineistä.

Lisätietoa: www.tuottavatuohi.fi ja www.facebook.com/tuottavatuohi

Lapin metsäohjelma 2012-2015

Suomen metsäkeskus on koonnut Lapin metsäohjelman 2012-2015.

Lue lisää…