Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeessa tuettiin nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä sekä parannettiin yhdistysten toimintaedellytyksiä työnantajana Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Hanketta toteutettiin 2.2.-2015-31.12.2017. Rahoituksen hankkeelle myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Työllistymistä tuettiin tarjoamalla työllistymistä edistäviä yksilöllisiä palveluja, lisäämällä kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja vahvistamalla palveluverkoston yhteistyötä. Hankkeen aikana kehitettiin paikkakuntien työllistämisestä vastaavien viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä olivat yhdistysten työntekijät, yhdistysten luottamushenkilöjohto sekä välillisesti paikkakunnilla toimivat viranomaiset sekä yritykset ja muut työnantajat.

Koulutuksen ja ohjauksen avulla edistettiin yhdistyksiin työllistettyjen henkilöiden työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja. Työntekijöitä ohjattiin omien vahvuuksien tunnistamisessa ja vahvistamisessa. Yrittäjyyspolku tuotiin esille yhtenä mahdollisuutena työllistymiseen. Alle 29-vuotiaille järjestettiin yrityskursseja ja yrityksen perustamista tehtiin tutuksi.

Hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia, ryhmä- ja yksilöohjausta, tutustumisia työnantajiin sekä erilaisia yhteistyötapaamisia. Näillä toimenpiteillä parannettiin paikallisten yhdistystoimijoiden osaamista, työhyvinvointia sekä työssäjaksamista. Koulutuksissa ja ohjauksissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Hanke toimi 15 paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Hankkeen osatoteuttajina toimivat 4H-yhdistykset Kuusamossa, Limingassa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kempeleessä, Tyrnävällä, Lumijoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Sodankylässä, Ylitorniossa, Sallassa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Sievissä.

 

”Yhdistyksemme on noussut odottamattoman suureen arvostukseen viimeisten vuosien aikana sekä kuntapäättäjien että yrittäjien silmissä. Osasyynä tähän epäilen yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä.  Osa hankkeen toimenpiteistä on selkeästi jäämässä elämään yhdistykseemme, erityisesti vahvuuksien tunnistaminen ja yhteistyö.

-Osatoteuttajan palaute  4H-yhdistyksestä

 

Hankkeen loppuraportti: Loppuraportti Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke 2.2.2015-31.12.2017 

Hankkeen toiminta lukuina

 Hankkeen toimenpide  Osallistujat  Tavoite
 Yhdistyksiin työllistettiin (ESR-henkilötietojärjestelmä 31.12.2017)  355  102
 joista alle 25 v.  220  17
 joista yli 55 v.  27  35
 Työnkuvan suunnittelu, perehdytys ja vahvuuksien tunnistaminen  464
 Työelämävalmiudet -koulutukset  766
 Yrityskoulutukset  150
 Luottamushenkilökoulutukset työnantajana toimimisesta (4H)  65
 Yhdistys työnantajana -koulutukset (muut yhdistykset)  50
Yhdistysten työyhteisöpäivät ja muut tilaisuudet  150
3. sektorin työtehtävien kartoitukset 82
Infotilaisuudet nuorille työllistymis-  ja yrittäjyysmahdollisuuksista 404
Asiantuntijatyöryhmät  (8 ryhmää) 80 asiantuntijaa
Seminaarit (2 kpl) 200
Toimintaan osallistuneet yritykset ja yhteisöt 114 28

 

Lisätietoja hankkeesta:

Seija Heikkinen
Järjestöpäällikkö
Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeen projektipäällikkö (2.2.2015-31.12.2017)
Puh. 044 377 7469
seija.heikkinen@4h.fi

 

Maria Isolahti
Aluejohtaja
Puh. 044 556 9138
maria.isolahti@4h.fi
Seija Heikkinen

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -loppuseminaari

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari järjestettiin Oulussa, Hotelli Lasaretissa 16.11.2017. Seminaari oli Suomen 4H-liiton hallinnoiman Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeen loppuseminaari. Oulun tilaisuuteen ja webstreamaukseen osallistui yhteensä noin 140 työllisyydenhoidon vaikuttajaa mm. projekteista, kunnista, maakunnista, TE-toimistoista, ELY-keskuksista, hankkeen asiantuntijatyöryhmistä ja ohjausryhmästä.

Lue lisää…