Omalla kylällä

  • teko
  • kylä
  • kyläsuunnitelma
Onko kotikyläsi tylsä paikka, jossa ei ole mitään tekemistä? Tee asialle jotain - Jos sinä et tartu toimeen, niin kuka sitten?

Kyläkysely paikkakunnan nuorille

Itse olet jo ehkä miettinyt, mitkä asiat kylällä vaativat kehittämistä. Ovatko kaikki muut nuoret samaa mieltä? Vai onko joku muu asia tärkeysjärjestyksessä ensin? On aika ottaa selvää, mitä muut miettivät....

Lue lisää...

Kannanotto yhden kyläasian parantamiseksi

"Koulun pihalla on rikkinäinen kiipeilyteline. Uimakopit haisevat. Katuvalot ovat pimeinä. Joku talloo hiihtoladut sohjoksi. Aikuiset luulevat aina tietävänsä mitä toimintaa nuoret kylälle haluaa..." Nurina ja nurkissa huutelu ei ole ...

Lue lisää...

Kyläkokouksessa

Nyt lähdetään kuuntelemaan, miten nuorten ääni kuuluu kylän yhteisten asioiden hoidossa. Yleensä porukka aktiivisia kyläläisiä kokoontuu melko säännöllisin väliajoin keskustelemaan kylän asioista. Tilaisuuksiin voi osallistua vapaasti, j...

Lue lisää...

Aktiiviset kylätoimijat

Kylien aktiivisissa ryhmissä vapaaehtoiset toimivat oman asuinalueensa hyväksi ja parantavat alueen viihtyisyyttä.Tässä tehtävässä tutustut kyläyhdistykseen, -seuraan, muihin kylätoimijoihin ja myös mahdollisesti toimintaryhmään. Tehtävä...

Lue lisää...

Uusia palveluita kylälle

Kylän vireys perustuu kyläläisten omaan aktiivisuuteen. Yritteliäs tyyppi keksii pienessäkin asuinyhteisössä tavan rakentaa itselleen työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Ensiksi on vain tehtävä hyvät suunnitelmat. Jokaisella on joku osaami...

Lue lisää...

Oman kylän työpaikat ja yrittäjät

Suurin osa ihmisistä haluaa työpaikan suhteellisen läheltä kotia. Työllistyminen omalle kylälle ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista. Moni on ryhtynyt yrittäjäksi saadakseen työskennellä omalla kotipaikkakunnallaan. Tässä tehtäväss...

Lue lisää...

Kylän kokoontumispaikka

Kylällä on usein joku kokoontumispaikka. Mikä ja millainen se on? Voisiko se palvellla nuoria nykyistä paremmini? Jos sellaista ei ole, niin mieti, mikä kylällä oleva paikka sopisi tällaiseksi kokoontumispaikaksi....

Lue lisää...

Tehdään kyläesite

Tässä kylätehtävässä tarvitset kekseliäisyyttä ja suuria unelmia. Hulluimmatkin ideat ovat tervetulleita. Nyt yhdistellään faktaa ja fiktiota! Kuvitellaan, että ryhmä ulkomaisia turisteja on kiinnostunut vierailemaan kylässänne. Tarvitse...

Lue lisää...

Kylä-SWOT

Kätevä työkalu ajatusten järjestämiseen on nelikenttäanalyysi eli SWOT. Kirjaimet tulevat englannin sanoista; Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet), Threats (uhkat). SWOT antaa hyvät lähtökohdat n...

Lue lisää...

Tutustun kyläsuunnitelmaan

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima suunnitelma, tahdonilmaisu siitä, miten kylää kehitetään. Kyläsuunnitelman avulla kyläläiset ajavat oman yhteisönsä etuja, jotka liittyvät mm. kylän toimintoihin, rakentamiseen, ympäristöön ...

Lue lisää...

Kylä kartalla

Tiedätkö sanonnan "Tunnen sen kuin omat taskuni"? Pystyisitkö sanomaan näin omasta asuinpaikastasi? Kaikki asiat eivät näy ikkunasta ulos katsoessa. Missä yhteisössä oikeastaan asut ja keitä muita lähiympäristössä elää?...

Lue lisää...