Tutkimusta ja tekoja lähiluonnossa

  • teko
  • kerhonohjaus
  • ympäristö
Mitä sinä voit tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi? Näissä tehtävissä tutustut lähiympäristön luonnon monimuotoisuuteen ja löydät keinoja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tehtävät syventävät omaa osaamistasi ja ymmärrystäsi lähiluonnosta! Jos olet kerhonohjaaja, voit tehdä joitakin tehtäviä myös yhdessä lasten kanssa.

Mitä ötököitä, missä ja milloin

Vanha laidunniitty, pajua ja puita kasvavat ojan pientareet sekä kivikot ovat monen perhosen ja pieneläimen asuinpaikkoja. Tässä tehtävässä vertaillaan rakennetun alueen ja mahdollisimman luonnontilaisen alueen hyönteislajistoa.  ...

Lue lisää...

Mitä kasveja, missä ja milloin

Luonnon monimuotoisuutta on runsas sekä monilajinen eläimistö ja kasvillisuus. Monissa rakennetuissa paikoissa eläimistö ja kasvillisuus voivat hyvin, ne ovat vain muuttuneet siitä mitä paikalla olisi kasvanut ja elänyt luonnontilassa. E...

Lue lisää...

Tunnetko perhoskasveja?

Perhosen toukka tietää, mitä kasvia se haluaa syödä. Niittynätkelmää pitää siis kasvaa, jotta alkaa näkyä sinisiipiä. Mitä ihmeen niittynätkelmää? Miten voit auttaa perhosia, jos et tunne niiden ravintokasveja? Siis tuumasta toimeen ja t...

Lue lisää...

Perinnemaisema

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muovaamia niittyjä ja laitumia, joissa luonto on monimuotoista. Perinnebiotooppialueet ovat harvinaisia ja käymässä aina vain harvinaisemmiksi. Mitä voisit tehdä, jotta näitä maisemaa kaun...

Lue lisää...

Lisää elämää lähiympäristöön

Yksi hyvä teko kaikilta saa aikaan hyvien tekojen tulvan. Tässä tehtävässä voit kokeilla miten piha muuttuu, kun otetaan kaikki mahdolliset pihankäyttäjät huomioon. Valitse haluamasi auttamismuoto esimerkiksi alla olevista ideoista, ja t...

Lue lisää...

Pihaselvitys

Oman piha-alueen luontoon voit vaikuttaa itse, asuit sitten maalla tai kaupungissa. Miten pihallasi viihtyvät erilaiset kasvit ja eläimet ja tietenkin myös ihmiset? Miten niiden viihtyvyyttä voisi parantaa? Tässä tehtävässä selvität luon...

Lue lisää...