Kutsu: Metsäala luo tulevaisuutta nuorille

Tule 13.9.2017 klo 9.30–14.30 Hämeenlinnaan tutustumaan nuorten metsäkasvatukseen sekä keskustelemaan nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen kehittämisestä. Kutsun esittävät Suomen 4H-liitto ja PEFC Suomi.

Tilaisuuteen järjestetään Helsingistä yhteiskuljetus.

Ilmoittaudu sähköpostilla: seminaari@pefc.fi 1.9. mennessä.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko Helsingistä järjestettävään yhteiskuljetukseen vai saavutko Hämeenlinnaan muilla keinoin. Yhteiskuljetuksesta toimitetaan tarkemmat tiedot ilmoittautuneille.

Ohjelma

9.30 Tutustuminen Hämeenlinnan 4H-metsätiimin organisoimaan 8.-luokkalaisten metsäteemapäivään – maastokelpoiset kengät ja sään mukainen varustus mukaan!
Osoite: Ahveniston toimintapuisto, Olympiakatu 18–20, Hämeenlinna

12.00 Lounas
Lounas ja keskustelutilaisuus Ammattiopisto Tavastian tiloissa, Jaakonkatu 28, Hämeenlinna

13.00 Keskustelu nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen kehittämisestä

  • Esimerkkejä metsäyhteistyön hyvistä käytänteistä
  • Miten saavutamme nuoret metsää koskevissa asioissa?
  • Mikä on yhteinen viestimme nuorille?
  • Verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys?
  • Miten toimimme jatkossa?

14.30 Tilaisuuden yhteenveto

Lähtö takaisin Helsinkiin viimeistään 14.45.

Nuorten tavoittaminen on metsäalan yhteinen asia

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden metsänomistajia, päätöksentekijöitä, metsäammattilaisia, yrittäjiä ja kuluttajia. Aikuisiän käsitykset metsien käytöstä muotoutuvat usein jo nuoruusvaiheessa. Kertomalla metsien tarjoamista monista mahdollisuuksista annamme nuorille vuosikymmenten päähän kantavia eväitä.

Tervetuloa rakentamaan yhteistä huoneentaulua seuraavista teemoista:

  • Miten saavutamme nuoret metsää koskevissa asioissa?
  • Mikä on yhteinen viestimme nuorille?

4H-metsätiimeissä luodaan yhdessä tulevaisuuden toimintaympäristöä

Paikalliset 4H-metsätiimit kokoavat yhteen metsä- ja luontoalan ammattilaiset, harrastajat sekä opettajat. 4H-metsätiimien järjestämiin metsäpäiviin osallistuu vuosittain yli 30 000 lasta ja nuorta. Tätä toimintaa Suomen Metsäsäätiö tukee osallistujien linja-autokuljetuksia rahoittaen.

4H-järjestön tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten metsätietämystä, jakaa metsäisiä elämyksiä, herättää kiinnostus luonnonvara-alan ammatteja ja yrittäjyyttä kohtaan. Näin lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolinen kuva suomalaisesta metsäluonnosta ja hyvän metsänhoidon tarjoamista mahdollisuuksista.

PEFC kertoo metsien hoidon kestävyydestä

Metsäsertifiointi edistää maailman tärkeimmän ekosysteemin, metsän, ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Noin 85 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan.

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerin 26. ”Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään” toteuttaminen on osa 4H-metsätiimien tekemää edistämistyötä.

Tervetuloa!

Auvo Kaivola
PEFC Suomi

Juha Ruuska
Suomen 4H-liitto

Ilmoittautuminen: seminaari@pefc.fi 1.9. mennessä.

(Artikkelin kuva: Marjo Tiihonen)

Tallenna

Kutsu: Tule tapaamaan 4H-yrittäjiä SuomiAreenaan 11.–15.7.

Nuoret 4H-yrittäjät kertovat mielellään oman yrittäjätarinansa Suomen Yrittäjien yrittäjäteltassa SuomiAreenan Kansalaistorilla. Nuoria on paikalla jokaisena arkipäivänä, ja jokaisella heistä on oma tarinansa kerrottavana. Tule keskustelemaan! Lue lisää...

Kutsumme sinut vastaamaan aivoriihikyselyyn

Tule mukaan ideoimaan ja esittämään mielipiteitäsi siitä, miten me 4H:ssa voimme palvella lapsia ja nuoria entistä paremmin ja millainen on 4H:n tulevaisuus. Lue lisää...