Tomaatit kypsyvät, kurpitsat paisuvat ja salaatti vihertää. Sadonkorjuuseen on otettu mukaan myös kännykät, joilla räpsitään välillä kuvia, vähän kaikesta. Kiinnostavaa on se, että kasvimaan satoa kerätään nuorisotilalla keskellä Valkeakosken keskustaa. Meneillään on sadonkorjuubileet, joissa nuoret keräävät kasvimaan satoa ja valmistavat siitä itse ruokaa.

Valkeakosken 4H-yhdistyksen EU:n maaseuturahaston rahoittamassa Ulos oppimaan -hankkeessa on kevään kuluessa rakennettu kasvimaita nuorisotilan pihaan ja kolmelle paikalliselle alakoululle. Yhdellä koululla kasvimaa on avomaalla, muilla puisissa lavakauluskehikoissa. Nuoret ja koululaiset vanhempineen ovat olleet mukana kasvimaatalkoissa rakentamassa ja täyttämässä laareja, möyhentämässä maata ja lapioimassa lantaa. Paikalliset maanviljelijät on pyydetty apuun avomaan kääntämiseen ja viljelymaata parantavan hiekan ja lannan kuskaamiseen paikalle. Useat yritykset ovat lahjoittaneet tarvikkeita hyväksi kokemalleen projektille. Lapset ja nuoret ovat esikasvattaneet itse taimet ja istuttaneet ne alkukesästä ulos. Kesän ajan kasvimaita on hoidettu yhdessä 4H-yhdistyksen pyörittämissä, nuorten ohjaamissa kasvimaakerhoissa. Sadosta pääsevät nauttimaan kaikki yhdessä.

Vihervuotta on 4H-järjestössä varsinaisen toiminnan lisäksi juhlistettu julkaisemalla Kasvimaa-aiheisia TOP-tehtäviä ja Kasvimaakerhon ohjaajan opas. Materiaalien tarkoituksena on kannustaa kasvimaatoimintaan alakoululaisten kanssa. Myös muita TOP-tehtäviä ja Vihervuoden teemaan sopivia tehtäväkokonaisuuksia on laadittu runsaasti. Pian valmistuva Sankarikokit -teemakerho TOP-tehtävineen tarjoaa välineitä sadon hyötykäyttöön ja kestävään kokkailuun kerhossa ja kotitaloustunnilla. Lisäksi uusi Takapihan luontoseikkailu -teeman TOP-tehtäväkokonaisuus tarjoaa kouluille ja 4H-yhdistyksille välineitä lähiympäristön hauskaan tarkkailuun ja oman ympäristön puolesta toimimiseen. Myös nuorten 4H-akatemiaan on saatu uusi Kaupunkiviljely -teema, joka sisältää monenlaisia tehtäviä nuorille.

valkeakoskelta

Uudet TOP-tehtävät ja niiden innoittama kasvimaakerhotoiminta ovat osa 4H-järjestön ympäristökasvatustoimintaa. Antamalla monipuolista ympäristökasvatusta 4H tukee lasten ja nuorten kasvamista vastuullisesti toimiviksi kansalaisiksi. Toiminnan lähtökohtana on kannustaa lapsia ja nuoria kestävään elämäntapaan ja tarjota mahdollisuuksia oman aktiivisen ympäristösuhteen kehittymiselle. Kasvimaakerhon teemoissa painottuvat mm. luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalous ja luonnonjärjestelmien monimuotoisuus. Kasvimaalla näitä teemoja on helppoa lähestyä konkreettisen toiminnan muodossa. Lisäksi luonnonympäristössä toimiminen tarjoaa lapsille mahdollisuuden kehittää omaa ympäristösuhdettaan. Esimerkiksi oman kurpitsan kasvattaminen voi toimia samalla myös vastuun ottamisen, yhteistyön ja arjen hallinnankin harjoituksena.

Ulos oppimaan -hankkeessa kasvimaatoiminta ja kasvimaat on haluttu viedä sinne missä lapset ja nuoret ovat, kouluille ja nuorisotilalle. Ideana on ollut tarjota mukana oleville alakouluille ja nuorten ryhmille mahdollisuus toteuttaa kokemuksellista ympäristökasvatusta yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa, omalla pihallaan ja omalla kasvimaalla. Merkittävänä osana tätä yhteistyötä kouluilla on aloitettu kesäkauden kasvimaakerhotoimintaa, josta vastaavat 4H-yhdistyksen kouluttamat nuoret. Kasvimaalle on kouluilla monenlaista käyttöä myös muuten. Esimerkiksi kouluopetuksessa kasvimaalla voidaan käsitellä monenlaisia asioita aina kasvi- ja hyönteisbiologiasta matematiikkaan ja vaikka kotitalouteen tai kemiaan. Niillä kouluilla, joilla kasvimaa on välituntipihan osana, se tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen tutkailuun ja tehtävään myös välituntien aikana.

Tulevaisuudessa koulujen pihat eivät ehkä ole pelkkää asfalttista leikkipihaa, vaan niillä voidaan nähdä monenlaisia käytännöllisiä oppimisympäristöjä, jotka tuottavat parhaassa tapauksessa myös ruokaa ja ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Ulos oppimaan -hankkeen tavoitteena on kokeilla, kuinka koulukasvimaata voidaan hoitaa yhdessä koulun ja 4H-yhdistyksen yhteistyöllä ja millaista toimintaa nuorisotilan oma kasvimaa voi tarjota nuorille kävijöille. 4H-järjestön TOP-tehtävämateriaalit ja nuorten 4H-akatemia tarjoavat myös kaikille muille mahdollisuuden kokeilla kestävää kasvimaa-, kokkailu tai luontotoimintaa yhdessä puuhaillen.

TOP-tehtäväpankki löytyy osoitteesta www.toptehtavat.fi ja nuorten 4H-akatemia osoitteesta www.4h.fi/akatemia.

Kuvateksti: Tarttilan alakoululaisia keräämässä siemeniä koulun pihan kasvimaalla.

Juttu on ilmestynyt Viherympäristö-lehdessä numero 6/16. Lue koko lehti Vihervuoden sivuilta.

Tutustu kehityspäällikkö Virpi Skipparin ympäristöministeriössä 26.9.2016 Vihervuoden johtoryhmälle pitämään 4H maalla ja metsässä -esitykseen SlideSharessa.

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Anna Rautio

Anna Rautio toimii Valkeakosken 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana, kerhonohjaajana ja yleisenä puuhanaisena. Ympäristökasvatustietoutta ja kokemusta on kohta kasassa ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon verran. Peruskoulutukseltaan Anna on maantieteilijä ja aluetieteen ja ympäristöpolitiikan maisteri. @Valkeakosken4H, valkeakoski.4h.fi

Verkosta virtaa yhdessä tekemiseen

Suuri järjestö kääntyy hitaasti kuin risteilijä, mutta kun käännös on tehty, niin sitten mennään! Digilaivamme liikkuu jo vauhdilla, sillä nuorisotyötämme tehdään myös verkossa.

Lue lisää…

Kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatuksen luovaa yhdistämistä

Uuraisten 4H-yhdistyksellä on käynnissä kaksivuotinen yrittäjyyskasvatushanke Find your way. Hankkeen päätavoitteena on 10 uutta 4H-yritystä, tehdä yrittäjyyskasvatuksesta nuorten näköistä sekä elävöittää Uuraisten kuntaa. Hanke on saanut rahoitusta Jyväsriiheltä, joka on…