Kiitos Marjaana Liukko haasteesta kirjoittaa 4H:n toiminnan arvoista HEAD – HARKINTA. Piti ajan kanssa miettiä mitä nuo sanat merkitsevät minulle ennen kuin osasin pohtia niitä 4H:n ja järjestön strategian näkökulmasta.

Harkintaa tarvitaan

Mihin harkintaa tarvitaan nykymaailmassa, jossa pitää elää, tehdä päätöksiä ja viestiä juuri tässä ja nyt? Omassa työssä tuntuu, että illalla twiitattu tai sometettu päivän tapahtuma on jo vanha eikä se ketään kiinnosta. Täytyy viestiä pikaisesti ja usein tulee painettua enteriä ennen sitä viimeistä harkintaa. Väitän, että en ole tämän ilmiön kanssa yksin. Paremmissakin piireissä on viestitty nopeasti ja harkitsematta. On tehty liian nopeita päätöksiä ja selitelty jälkeen päin. Näitä esimerkkejä on ihan viime ajoiltakin useita. Harkitsemattomat puheet ja päätökset ovat johtaneet jopa eroon työpaikasta tai poliittisesta tehtävästä.

4H:ssa ja elämässä yleensä harkinta pitää sisällään enemmänkin, kuin pelkän harkitun puheen ja viestittelyn. 4H-järjestön strategiassa nostetaan esille nuorten kansalaistaidot, elämänhallinta ja hyvinvoinnin rakentaminen sekä itselle että omaan elinpiiriin ja ympäristöön. Mitä näin vaativa tavoite ja päämäärä voisi tarkoittaa käytännössä? Voisiko se olla yksinkertaisesti sitä, että annamme lapsille ja nuorille tilaa oppia asioita itse käyttämällä sitä harkintaa – kykyä ajatella ja tehdä päätöksiä – mikä heillä kulloisessakin kehitysvaiheessaan on?

Vastuun ottaminen opettaa harkintaa

4H-järjestössä on päätetty tarjota nuorille mahdollisuus oppia omaehtoisesti käyttämään päätään eli harkintaa ja ottamaan vastuu päätöksistä. Tätä on mielestäni HEAD – HARKINTA parhaimmillaan. Tämä vaatii meiltä aikuisilta sitä, että emme tee asioita nuorille valmiiksi, vaan annamme heille tilaa suunnitella ja toteuttaa asioista ihan itse – ei pelkästään osallistua järjestämäämme toimintaan.

Saamastani haasteesta kiittäen jatkan ketjua haastamalla aluejohtaja Riitta Huhtalan pohtimaan 4H-arvoa HANDS – HARJAANNUS.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Maria Isolahti

Toimin aluejohtajana Suomen 4H-liitossa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kiinnostuksen kohteeni työssä ja elämässä yleensä ovat nuorten aktivoimisen lisäksi ihmisten osallisuus oman elämänsä ympäristön suunnittelemisessa, lähidemokratian edistäminen sekä nuorten yrittäjyys. Metsä ja kaikki, mitä se pitää sisällään, on minulle tärkeää sekä työssä että vapaa-aikana.

4H-säätiö rahoittaa nuorten Itse tehty -toimintaa

Spring Celebration vol 5, African Masterchef ja Eläimellinen lauantai – 4H:n Itse tehty -toimintamallilla nuoret toteuttavat omia juttujaan. Itse tehty tukee nuorten osallistumista ja vaikuttamista sekä mahdollisuuksia oppia erilaisia tietoja ja taitoja  – kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi. Lue lisää…

Päivä Yhdessä Korouomalla

Suomen 4H-liitto järjestää vuosittain eri puolilla Suomea alueellisia toimihenkilöpäiviä. Nyt, kun vietetään Suomi 100 -teemavuotta, syksyn toimihenkilöpäivät toteutetaan teemalla Yhdessä. Lapin 4H:laisten Päivä Yhdessä tapahtui Korouoman kanjonin alueella. Lue lisää…