4H:n arvoista Hyvinvointi (Health) on kaiken menestyksellisen toiminnan pohjalla. Hyvinvoiva ihminen pystyy hyveelliseen toimintaan, harjaannuttamaan taitojaan ja käyttämään harkintaansa mielekkäällä tavalla. Kiitos Maria Isolahti haasteesta kirjoittaa 4H:n blogiin!

Liian usein hyvinvointi nähdään vain hyvänä fyysisenä toimintakykynä. Netti pursuaa erilaisia jumppa ja ravitsemusohjeita, joita noudattamalla saavutetaan hyvinvointia ja usein myös kauneutta. Helposti ajatellaan, että vain tietynlaiseen ryhmään kuuluva ihminen voi olla hyvinvoiva.

Hyvinvointi on subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat mitattavat asiat, kuten terveys, talous ja toimeentulo. Mutta merkittävä painoarvo hyvinvoinnin kokemuksessa on itsensä toteuttamisen mahdollisuudella, sosiaalisilla suhteilla ja kokemuksella omasta onnellisuudesta. Ihmisen psykologisia perustarpeita ovat kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, jolloin sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnin kokemuksessa on todella merkityksellinen.

Yksi tärkeä ja kunniakas osa 4H:n perustehtävää on tuottaa lapsille ja nuorille arvojen mukaista toimintaa. Hyvinvoivat lapset ja nuoret ovat koko Suomen tulevaisuus.

Haluamme kasvattaa lapsista ja nuorista toiset ja itsensä huomioon ottavia ihmisiä, jotta he voisivat kokonaisvaltaisesti hyvin. Hyvinvoiva ihminen on hyvä toiselle ja sitoutuu hyviin tekoihin toimeliaisuuden ja oma-aloitteisuuden kautta. Hyvinvoivat lapset ovat todennäköisemmin myös hyvinvoivia aikuisia! Tässä on 4H:lla vastuullinen ja asiantunteva rooli.

Ruuhkavuosia elävällä lapsiperheen äidillä, joka on työhön hyvin sitoutunut, on oman hyvinvointinsa kanssa aina ajoittain pieniä aikapaineita. Kun kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi työssä ja parisuhteessa kotona, niin tärkeä osa hyvinvoinnin kokemusta toteutuu.

 

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Miia Ruso

Toimin aluejohtajan äitiyslomasijaisena Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella, ollen vielä keltanokka tehtävässäni. 4H:n arvot ovat lähellä omiani, mikä on auttanut uuden työn opettelussa.  Hyvinvoinnin arvo on minulle erityisen tärkeä ja laaja-alaisesti tuttu entisestä työstäni sairaanhoitajana. Kaikilla tulee olla oikeus Hyvinvointiin!

Safkasankarit-yrityskerhossa leivotaan, kokataan ja kannustetaan yritteliäisyyteen

4H täyttää 2018 mahtavat 90 vuotta. Juhlavuoden yhtenä keskeisenä teemana on lasten ja nuorten kannustaminen yritteliäisyyteen. Juhlavuoden vauhdittamana käynnistämme uuden alakouluikäisille suunnatun Safkasankarit-yrityskerhon. Kerhossa opitaan tuotteiden ideointia, valmistusta, kehittämistä, hinnoittelua…

Nuorille työ on unelma – pystyykö metsä vastaamaan?

Sanonta kuuluu: Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Miten nuoret metsään huutavat? Kovasti vai vaimeasti, käskevästi vai pyytävästi, kunnioittaen vai kyseenalaistaen? Ja miten metsä vastaa vai pystyykö vastaamaan ollenkaan? Lue lisää…