Hae sinäkin mukaan Herrschingin kansainväliseen johtamisseminaariin, joka järjestetään seuraavan kerran elokuussa 2019. Itse inspiroiduin hakemaan Saksassa järjestettävään johtamisseminaariin, sillä koen, että tiimivastaavana tarvitsen jatkuvasti ajantasaista tietoa johtamisesta ja tiimityöskentelystä.

4H:ssa matriisissa toimiminen ja tiimeissä työskentely hakee vielä muotoaan, joten uudet taidot ovat tarpeen. Ajattelin, että johtamisseminaari, jonne osallistuu maaseudun kehittämiseksi työtä tekeviä ihmisiä useista eri maista, antaa minulle uusia eväitä omaan viestintäpäällikön työhöni. Mielestäni johtaminen on jatkuvaa oppimista, sillä kukaan ei ole siinä ikinä valmis. Työskentelytavat ja -kulttuurit muuttuvat ja otamme käyttöön erilaisia viestintävälineitä, jotka haastavat johtamista. Miten johdetaan virtuaalitiimiä tehokkaasti? Miten kaikille luodaan yhtenäinen osallistumisen tunne? Nämä olivat ajatuksia, joita pyörittelin mielessäni ennen seminaaria.

Yhteisen tavoitteen äärellä

Tiivis tiimityöskentely omassa kotiryhmässä ja integroituminen välillä toisen kieliryhmän kanssa oli erittäin valaisevaa. Ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa on kaiken alku. Mielestäni meidän ryhmämme löysi nopeasti yhteisen sävelen ja työskenteleminen oli mielekästä. Sovimme tavoitteet yhdessä, jolloin päämäärämme oli työskentelyn ajan sama.

Työskentely monikulttuurisessa ryhmässä auttoi ymmärtämään tiimityöskentelyn haasteita laajemmasta näkökulmasta. Yhteisten pelisääntöjen luominen ja työskentelytavoista sopiminen korostuvat erityisesti silloin, kun kaikki eivät aina ymmärrä toisiaan kielellisistä syistä.

Me suomalaiset olemme tottuneet käyttämään PowerPoint-esityksiä, mutta asioita piti tarkastella vähän eri näkökulmasta, kun käytössä olivat pinboardit, kynät ja paperit sekä lehtileikkeet. Sain tutustua monenlaisiin fasilitointitapoihin, joista sain vinkkejä omaan työhöni. Minusta oli mielenkiintoista testata viestintätaitojani konfliktitilanteissa. Esiintymistaitoni saivat uusia kulmia, kun valmistelin esityksiä yksin ja erilaisissa pienryhmissä yli kielirajojen. Tulkkaaminenkin tuli tutuksi.

Seuraava mahdollisuus vuonna 2019

Johtamisseminaari on tarkoitettu maaseudun kehittämisen parissa töitä tekeville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omaa johtamisosaamistaan, verkostoitua eri maista tulevien maaseudun kehittäjien kanssa ja saada uusia ideoita omaan työhönsä.

Voit olla opiskelija, tutkija, maaseudulla nuorisotyötä tekevä asiantuntija tai esimerkiksi maatalousyrityksessä työskentelevä.

Seminaaria on järjestetty yli 50 vuoden ajan joka toinen vuosi. Seminaarin rahoittaa Saksan maa- ja metsätalousministeriö (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft).

Hakuaika on vuoden 2019 alussa. Seuraa sivua: https://www.international-herrsching-seminar.de/index.php?id=2&L=2 .

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Terhi Käkelä

Johdan, suunnittelen ja toteutan 4H-järjestön viestintää. Ah, viestinnän monipuolisuus haastaa oppimaan uutta. Siinä se suola ja sokeri. Vapaa-ajalla juoksen luonnossa tai töistä kotiin. Aina kun ehdin, karkaan taiteen ja kulttuurin pariin. Twitter: @terhikakela.

Päivä Yhdessä Korouomalla

Suomen 4H-liitto järjestää vuosittain eri puolilla Suomea alueellisia toimihenkilöpäiviä. Nyt, kun vietetään Suomi 100 -teemavuotta, syksyn toimihenkilöpäivät toteutetaan teemalla Yhdessä. Lapin 4H:laisten Päivä Yhdessä tapahtui Korouoman kanjonin alueella. Lue lisää…

Toiminnallista pedagogiikkaa kansainvälisissä seminaareissa

Olen reilun vuoden aikana osallistunut kolmeen kansainväliseen seminaariin. Jokaisesta on tarttunut mukaan uusia ideoita omaan kouluttajasalkkuuni. Haluan jakaa teille mieleenpainuvimmat kokemukseni. Olympialaiset Euroopan Leader-ryhmien Linc-seminaareihin kuuluvat aina olympialaiset. Koska tapahtuman…