Metsähallitus on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien Eräkummit-toimintaa, jonka tavoitteena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus luontoa ja luonnossa liikkumista kohtaan. Tänä päivänä yli 300 vapaaehtoista eräkummia toimii Eräpalvelujen koordinoimassa verkostossa ympäri Suomea.

Eräkummit kiertävät kouluissa pitämässä oppitunteja eränkäyntiin liittyvistä aiheista. Eräkummit myös järjestävät eräleirejä ja ovat mukana muiden järjestämissä tapahtumissa ja tempauksissa.

Päämääränä on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät esimerkiksi kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet. Tämä onnistuu tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata kokenut eränkävijä, jonka johdolla tutustutaan aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla.

Eräkummiksi voi ryhtyä kuka tahansa innokas, vastuullinen ja kokenut eränkävijä, metsästäjä tai kalastaja.

4H-järjestö ja Metsähallitus ovat parin vuoden ajan tehneet yhteistyötä lasten opastamiseksi eräilyn saloihin. 4H-yhdistykset ovat järjestäneet Metsähallituksessa ideoituja riistarasteja osana koululaisten metsäpäiviä tai muuta aiheeseen liittyvää toimintaa. Tätä toimintaa ollaan jatkamassa myös tulevalla maastokaudella eri puolilla Suomea.

Eräkummiohjaaja Seija Jussiniemi kertoo toiminnasta:

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa otettiin askel syvempään yhteistyöhön vuosi sitten keväällä, kun saimme alueen eräkummiohjaaja Seija Jussinnimen kertomaan Eräkummi-koulutuksesta 4H-yhdistysten toimihenkilöiden Pöllipäivään. Porukka innostui toiminnasta, ja joukko toimihenkilöitä osallistui eräkummikoulutukseen. Tuon koulutuksen seurauksena pidettiin maaliskuussa Palosaaressa Pyhäjoella eräkummien tapaaminen, josta eräkummiohjaaja Seija Jussinniemi on kirjoittanut seuraavasti:

”Oulussa ja Oulun eteläisellä alueella olen kouluttanut useita eräkummeja nyt parin vuoden ajan. Eräkummit ovat opettaneet eränkäyntiä ja luontotuntemusta lapsille ja nuorille kunkin eräkummin omilla resursseilla sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Alueen 4H-ohjaajat ovat aktiivisia eräkummeja.

 Palosaaren eräkummipäivä oli antoisa. Saimme toisiltamme uusia vinkkejä toimintaan, pohdimme erilaisia kehittämistapoja ja liikuimme luonnossa nauttien Palosaaren kauniista ympäristöstä sekä hyvästä tarjoilusta. Ohjelmassa oli myös tutustuminen Demola-porukkaan, opiskelijaryhmään, joka toteuttaa projektina eräkummi-ideaa kohdekouluun. Saimme tutustua mukavaan porukkaan, joka koostui eri kansalaisuuksista. Heillekin Palosaaren päivä oli varmasti mieluisa kokemus.

 Keskustelujen aikana syntyi uusia ideoita, joista yksi varteenotettava tässä: Mietimme eräkummien tunnetuksi tekemistä ja totesimme, että kirjasto voisi olla monia ihmisiä tavoittava paikka. Paikallisen kirjaston kanssa voitaisiin sopia teemaviikko eräkummitoiminnan esittelyyn ja nimenomaan toiminnallisessa muodossa. Sen, mitä ollaan tehty eräkerhossa, toisivat ryhmät näyttelynä kirjastoon esimerkiksi valokuvin, dioin, videoin ym.

 Eräkummitoiminta kehittyy ja voimistuu hyvien ja sitoutuneiden eräkummien kautta. Eräleirien suosio kasvaa vuosi vuodelta, ja niitä järjestetään tasaisella vauhdilla ympäri Suomea. Teemme mielestämme erittäin tärkeää työtä lasten kanssa säilyttäessämme heidän kauttaan eräperinteen ja kertomalla sen, mitä luonnossa tapahtuu sekä mitä ihmisen on tehtävä luonnon hyvinvoinnin eteen.

Erittäin suuret kiitokset kaikille osallistujille ja tapaamme eräkummipäivillä tulevaisuudessakin.”

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kirjoittajat: Eräkummitoiminnasta vastaava Madeleine Nyman ja eräkummiohjaaja Seija Jussinniemi Metsähallituksesta.

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Seija Jussinniemi

Päätyötäni teen esiluokan opettajana. Lisäksi toimin erä- ja luonto-oppaana ja liikunnanohjaajana ja liikun ja liikutan myös muita. Luontokerhon vetäjänä saan olla lasten kanssa tutkimassa luontoa.  Pilkimme, ongimme ja retkeilemme ja opettelemme tuntemaan eläimiä ym.  Luonto ja liikunta ovat lähellä sydäntä monin eri tavoin.  Tutustu www.erajaelamysretket.fi  tai erä- ja elämysretket -Facebook.

Unelma tehdä työtä ja yrittää – mutta missä?

Tammikuussa 2018 julkaistun HS-gallupin tekemän kyselyn perusteella kaupunkien ja maaseudun välillä on iso kuilu. Vain yksi sadasta vastaajasta oli sitä mieltä, että vastakkainasettelu ei ole lainkaan. Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski kysyi Allianssi-risteilyllä 12.4.2018 järjestetyssä 4H:n keskustelutilaisuudessa panelisteilta, onko vastakkainasettelua olemassa ja miten se ilmenee?

Lue lisää…