Sanonta kuuluu: Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Miten nuoret metsään huutavat? Kovasti vai vaimeasti, käskevästi vai pyytävästi, kunnioittaen vai kyseenalaistaen? Ja miten metsä vastaa vai pystyykö vastaamaan ollenkaan?

Unelma duunista

Metsäalan sisällä käy kova kuhina, kun puhutaan tulevaisuuden työvoiman tarpeesta. Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteeksi asettama, toiveita herättävä 10 000 uutta työpaikkaa vuosittain, on vielä hyvin muistissa. Ollaan siis yhtä mieltä siitä, että tarvetta tekijöille on. Samalla ollaan kuitenkin eri mieltä siitä, millaisia näiden tulevaisuuden työmyyrien tulee olla.

99 % nuorista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että on 35 ikävuoteen mennessä saavuttanut mahdollisuuden tehdä itseään kiinnostavaa duunia (Nuorisobarometri 2016). 40 000 vuosittain peruskoulunsa päättävää nuorta arvostaa tulevaisuuden työssä muun muassa yhteistä arvopohjaa, merkityksellisyyttä, tiimipelaamista ja työkavereita. Nuoret hakevat työtä, jossa voi toteuttaa itseään. Nuoren valintoja ohjaa tämä unelma.

Aktiivisia unelmien tavoittelijoita

Metsäalan Asiantuntijat ry:n metsäasiantuntija-palkinnolla viime syksynä palkittu Suomen metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen pitää työnsä tärkeimpänä tavoitteena ”saada metsänomistaja aktivoitumaan ja tekemään päätöksiä. Olipa kyseessä sitten hakkuu tai suojelu”.

Päätöksen tekemistä vaaditaan myös nuorilta. Valitessaan polkua työelämään nuori on Iittaisenkin mainitsemassa, aktivoitumista vaativassa päätöksentekotilanteessa. Siinä hän tarvitsee tukea. Nuorelle päätös ei ole helppo eikä lopputulos taattu. Lähes kaikki nuoret pystyvät kuitenkin tekemään päätöksen ensimmäisestä askeleestaan kohti työelämää.

Metsäalalle ei ole yhdentekevää, valitseeko nuori unelmakseen metsäalan vai jonkin muun. Kun arvot ohjaavat keskeisesti nuorten valintoja, myös metsäalalla on hyvä mahdollisuus esittäytyä arvojen kautta.

Olen osallistunut viime viikkojen aikana muutamiin keskusteluihin, joissa on sivuttu metsäalan imagoa. Vapaamuotoisissa sanatuokioissa on noussut esille tämän päivän metsäala, joka tuntuu ja tuntee. Se on arvoiltaan vihreä (ei pelkästään rahan väri), uudistumishaluinen ja monipuolisia osaajia puoleensa vetävä. Metsäalan arvojen todellinen monipuolistuminen voi olla elinehto alan kestävälle kehitykselle.

Miksi nuori valitsisi metsätyön?

Metsä on kokemus. Itse koetut hetket, tarinat ja elämykset saavat meidät tempaantumaan mukaan.

Metsän rooli luontevana toimintaympäristönä ei ole itsestään selvyys. 4H-järjestö vie yhdessä 4H-Metsätiimien muiden toimijoiden kanssa 50 000 lasta ja nuorta vuosittain metsään. Metsätyö on aina osa 4H-Metsätiimien toteuttamaa kouluyhteistyötä.

Haluamme tarjota metsistä mahdollisuuksia. Nuorten tukeminen ja tekemisen mahdollistaminen ovat meidän toimijoiden tärkeimpiä tehtäviä. Mahdollistaminen voi olla vinkki raivaussahakurssista, vinkki taimikon heinäämisessä apua tarvitsevasta metsänomistajasta tai vaikkapa hetki aikaa nuoren apuna toimimiseen metsäisen yritystoiminnan suunnittelussa. Nuorten kiinnostuksen herättäminen metsäalaan yläkoulun työelämään tutustumisjaksoilla ja sitouttaminen metsäalaan harjoittelupaikan tarjoamisella ovat metsäalalle mahdollisuuksia.

Positiivisten kokemusten summa ohjaa nuorta. Me yhdessä voimme mahdollistaa nuorten innostumisen suomalaisesta metsästä, mikä nyt ja tulevaisuudessa näkyy tekoina ja työnä. Ei jätetä näitä mahdollisuuksia käyttämättä. Tuetaan yhdessä nuoria saavuttamaan unelmansa!

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Sampo Juhajoki

Kehitän työnäni 4H-järjestön metsätoimintaa. Innostun herkästi ja innostan rohkeasti. Työskentelen Suomen 4H-liiton metsäasiantuntijana Tampereella.
Minua voit seurata myös Twitterissä @SampoJuhajoki ja Instagramissa @samposak.

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus

4H:n arvoista Hyvinvointi (Health) on kaiken menestyksellisen toiminnan pohjalla. Hyvinvoiva ihminen pystyy hyveelliseen toimintaan, harjaannuttamaan taitojaan ja käyttämään harkintaansa mielekkäällä tavalla. Kiitos Maria Isolahti haasteesta kirjoittaa 4H:n blogiin!

Lue lisää…

Unelma tehdä työtä ja yrittää – mutta missä?

Tammikuussa 2018 julkaistun HS-gallupin tekemän kyselyn perusteella kaupunkien ja maaseudun välillä on iso kuilu. Vain yksi sadasta vastaajasta oli sitä mieltä, että vastakkainasettelu ei ole lainkaan. Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski kysyi Allianssi-risteilyllä 12.4.2018 järjestetyssä 4H:n keskustelutilaisuudessa panelisteilta, onko vastakkainasettelua olemassa ja miten se ilmenee?

Lue lisää…