4H täyttää 2018 mahtavat 90 vuotta. Juhlavuoden yhtenä keskeisenä teemana on lasten ja nuorten kannustaminen yritteliäisyyteen. Juhlavuoden vauhdittamana käynnistämme uuden alakouluikäisille suunnatun Safkasankarit-yrityskerhon. Kerhossa opitaan tuotteiden ideointia, valmistusta, kehittämistä, hinnoittelua sekä markkinointia ja myyntiä.

Safkasankarit on kerho, jonka herkullisena aiheena on ruoka. 4H:n juhlavuotena lapset saavat tehtäväksi suunnitella ja leipoa 4H-juhlaleivoksen ja järjestää paikallisia leivosjuhlia ja myydä leivoksia oikeille asiakkaille. Safkasankarit-yrityskerhossa lapsi oppii itse tekemällä, tutkimalla ja kokeilemalla. Tuotteiden myynnin järjestäminen tarjoaa kiehtovia mystreerejä ratkaistavaksi. Kerhon tavoitteena onkin herättää lasten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Safkasankarit-yrityskerhossa on runsaasti yritteliäisyyttä tukevia elementtejä: leivonta- ja kokkaustaitojen ohella opitaan muun muassa yhteistyötaitoja, tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua.

4H on pitkän linjan yrittäjyyskasvattaja

4H on aina kannustanut nuoria ansaitsemaan rahaa ja oppimaan uusia taitoja omalla yritteliäisyydellä. Kerhot ovat 4H:n perustoimintaa, ja yritteliästä elämänasennetta edistetään erilaisissa 4H-kerhoissa, joita on yli 2 600. Kerhoja järjestävät 4H-yhdistykset kautta Suomen liki 300 kunnassa. Yrittäjäksi ei synnytä vaan pikemminkin kasvetaan. Yrittäjyyskasvatus on pitkäjänteisyyttä vaativaa toimintaa, ja tämän vuoksi onkin hienoa, että 4H:n perustoimintaan kuuluvissa kerhoissa kannustetaan lapsia yritteliäisyyteen.

 

Safkasankarit-yrityskerhon tehtävissä annetaan vinkkejä ja ideoita aina tuttujen reseptien tuunaamisesta tilanteisiin, joissa tilat ja laitteet saattavat rajoittaa työskentelymahdollisuuksia. Yksi yrittäjälle tärkeä ominaisuus on luovuus. Tätä sivutaan Koristele näyttävästi -tehtävässä, jossa annetaan vinkkejä leivosten koristeluun. Kuva: Kati Laszka

 

Menestynyt yrittäjä seuraa aikaansa ja kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Hän osaa laskea omalle työlleen ja tuotteilleen oikean hinnan, joka pitää yrityksen pyörät pyörimässä. Näitä asioita Safkasankarit-yrityskerhossa harjoitellaan tehtävissä Testaa ja kehitä ja Laskin käyttöön – mitä leivos maksaa? 

 

Safkasankarit-yrityskerho on osa 4H-ruokakasvatusta

4H on merkittävä kasvattaja ruokaan liittyvissä asioissa, ja ruokakasvatus on vahvasti esillä suuressa osassa 4H-toimintaa – kokkausta ja muitakin ruokaan liittyviä asioita opetellaan esimerkiksi kerhoissa ja ruokakouluissa. Vuonna 2017 lapset järjestivät Safkasynttäreitä ja juhlivat Suomen satavuotista itsenäisyyttä yhdessä kutsuvieraiden kanssa.

Vuoden 2018 aikana haluamme vahvistaa oppimispolkua, joka kuljettaa lapset Safkasankarit-yrityskerhon kautta jopa ruoka-alan 4H-yrittäjäksi.

Juhlavuositerveisin

Virpi Skippari

4H tekee tulevaisuutta -blogissa asiantuntijat 4H:sta kirjoittavat ajankohtaisista 4H-nuorisotyöhön liittyvistä asioista, tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa kerrotaan muistakin 4H:ssa tapahtuvista asioista. Herätämme myös keskustelua lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa.

Virpi Skippari

Lasten ja nuorten pienistä ja suurista teoista elämäniloa ammentava kasvatuksen ammattilainen. Harrastuksina kasvimaahommat, lukeminen ja yhteisöintoilu. Nuorten elämästä kiinnostunutta 4H-järjestön kehityspäällikköä voi seurata myös sosiaalisessa mediassa @vskippari.

Metsäpedagogit kokoontuivat Tsekissä

Ilokseni pääsin osallistumaan Tsekin Milouv`ssa järjestettyyn Euroopan metsäpedagogien kongressiin, joka oli järjestyksessään jo kahdestoista. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen toimijoita, jotka haluavat lisätä lasten ja nuorten metsäosaamista. 140 osallistujaa 16:sta eri…

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus

4H:n arvoista Hyvinvointi (Health) on kaiken menestyksellisen toiminnan pohjalla. Hyvinvoiva ihminen pystyy hyveelliseen toimintaan, harjaannuttamaan taitojaan ja käyttämään harkintaansa mielekkäällä tavalla. Kiitos Maria Isolahti haasteesta kirjoittaa 4H:n blogiin!

Lue lisää…