Aktiiviset kylätoimijat

Kylien aktiivisissa ryhmissä vapaaehtoiset toimivat oman asuinalueensa hyväksi ja parantavat alueen viihtyisyyttä.Tässä tehtävässä tutustut kyläyhdistykseen, -seuraan, muihin kylätoimijoihin ja myös mahdollisesti toimintaryhmään. Tehtävä kannattaa tehdä parin kanssa.

Tehtävä

  1. Ottakaa yhteyttä aktiivisen kyläläiseen ja haastatelkaa häntä.
  2. Valmistelkaa haastattelukysymykset (noin 10 kpl) valmiiksi. Tarkoituksenne on tutustua kylän aktiivisiin toimijoihin (jotka toimivat kylän yhteisten asioiden kehittämiseksi) ja heidän toimintatapaansa sekä selvittää, miten toimintaan pääsee mukaan.
  3. Pyytäkää haastateltavaa selvittämään teille eri kylätoimijoihin liittyvät käsitteet (seura, yhdistys, toimikunta, toimintaryhmä).
  4. Kysykää myös mitä toimivia yhdistyksiä kylällä on ja mitä ne tekevät sekä mitä harrastustoimintaa kylällä on tarjota nuorille.