Kuuntelun taito

Jos meidän pitäisi puhua enemmän kuin kuunnella, niin meille olisi annettu kaksi suuta ja yksi korva, sanoi Mark Twain. Kuuntelutaitoja tarvitaan kotona, ystävien kanssa ja myös aikuisena työelämässä. Hyvälle kuuntelijalle on helppo kertoa niin arkisista jutuista kuin mieltä painavista isommistakin asioista. Hyvä kuuntelija osoittaa aitoa kiinnostusta kertojaa kohtaan, keskittyy eikä keskeytä.

Tehtävä

Tämä tehtävä tehdään parin kanssa.

  1. Päättäkää, kumpi on kertoja ja kumpi kuuntelija. Valitkaa teille tärkeä aihe, josta haluatte keskustella.
  2. Kertoja aloittaa keskustelun, ja kuuntelija toimii kolmella negatiivisella tavalla: hän keskeyttää kertojan vähän väliä, tuo jatkuvasti esille omia kokemuksiaan ja neuvoo kertojaa.
  3. Pohtikaa keskustelun jälkeen, millainen olo keskustelusta jäi? Listatkaa molemmat vähintään 5 asiaa. Vertailkaa kommenttejanne.
  4. Kertoja aloittaa keskustelun uudestaan, mutta tällä kertaa kuuntelija toimii positiivisilla tavoilla. Kuuntelija suuntaa koko huomionsa kertojaan, katsoo silmiin eikä keskeytä. Kuuntelija myös hymyilee, näyttää kuuntelijalle, että ymmärtää tätä ja osoittaa kiinnostusta ja arvostusta kertojaa kohtaan. Lisäksi kuuntelija tekee lisäkysymyksiä ja houkuttelee näin kertojan puhumaan lisää.
  5. Miettikää taas keskustelun jälkeen yhdessä millainen olo keskustelusta jäi. Listatkaa molemmat vähintään 5 asiaa. Vertailkaa kommenttejanne.
  6. Mieti, ketkä ovat sinusta on todella hyviä kuuntelijoita.
  7. Miten voisit kehittyä paremmaksi kuuntelijaksi?