Kylä-SWOT

Kätevä työkalu ajatusten järjestämiseen on nelikenttäanalyysi eli SWOT. Kirjaimet tulevat englannin sanoista; Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet), Threats (uhkat). SWOT antaa hyvät lähtökohdat nähdä kylän kehitystarpeita ja suunnitella parannuksia kylän toimintaan. On helpompaa esitellä ideoita, jos pohjatyö on tehty huolella.

Tehtävä

  1. Piirrä nelikenttä, jossa jokainen SWOT-kohta muodostaa oman laatikkonsa.
  2. Voit täyttää laatikoita haluamassasi järjestyksessä. Listoihin kannattaa kirjoittaa kaikki mieleen nousevat asiat, hassuiltakin tuntuvat.
  3. Jos aloittaminen tuntuu vaikealta, mieti ensin, mitkä asiat ovat kylässänne hyvin. Heikkouksia ovat ne asiat, jotka ovat tällä hetkellä huonosti. Mahdollisuuksiksi kannattaa kirjata kaikki ne asiat, joilla on myönteistä vaikutusta kylän kehittymisessä. Uhkat ovat pitkään ratkaisematta olleita ongelmia ja ulkopuolelta tulevia uhkia.
  4. Hyvä tapa saada laajuutta ajatteluun on käyttää yläotsikoita, esimerkiksi asukkaat (ikä, perhekoko, osaaminen, harrastukset jne), kyläelämä, palvelut, työpaikat, luonto ja lähiympäristö sekä liikenne.
  5. Kannattaa muistaa, että sama asia on usein mahdollista laittaa jokaiseen ruutuun. Näkökulma on vain avattava sanoiksi. Esimerkki: Se, että kylällä on paljon eläkeläisiä, on yhtä aikaa vahvuus (esim. asukasluku, työpalveluasiakkaita) sekä heikkous (esim. harrastustoiminta suunnattu yli 60-vuotiaille).
  6. Miten nykyisiä heikkouksia voisi parantaa?
  7. Mitkä uhkat voidaan torjua ja miten?
  8. Miten vahvuuksia voisi parhaiten hyödyntää ja mahdollisuuksia hyväksikäyttää, jotta viihtyvyys kylällä asumiseen lisääntyisi?
  9. Vinkki! Tehkää SWOT-analyysi porukalla. Toimittakaa se kyläseuran, -yhdistyksen, -toimikunnan tai toimintaryhmän edustajille nähtäväksi. Tällä tavalla kylän kehitystyössä voidaan ottaa huomioon se, mitä nuoret ajattelevat asioista ja millaisia toiveita heillä on.