Kylän kokoontumispaikka

Kylällä on usein joku kokoontumispaikka. Mikä ja millainen se on? Voisiko se palvellla nuoria nykyistä paremmini? Jos sellaista ei ole, niin mieti, mikä kylällä oleva paikka sopisi tällaiseksi kokoontumispaikaksi.

Tehtävä

1. Kylällä on jo kokoontumispaikka - hyvä!

  • Kuka sitä käyttää? Mitä toimintaa siellä on?
  • Miten kylän kokoontumispaikkaa voisi hyödyntää paremmin? Mitä toimintaa siellä voisi järjestää? Miten nuoret voisivat hyödyntää kokoontumispaikkaa?

2. Jos paikkaa ei ole, mieti millainen se voisi olla.

  • Listaa kaikki mahdolliset kokoontumispaikat kylällänne.
  • Valitse listalta kaksi vaihtoehtoa. Pohdi niiden hyviä ja huonoja puolia.
  • Ideoi, mitä toimintaa kokoontumispaikalla voisi olla nuorille, perheille tai ikäihmisille. Kenelle muille?
  • Miten kokoontumispaikka voitaisiin ottaa käyttöön? Tee suunnitelma.

Vinkki! Kootkaa yhdessä ideoitanne ja toimittakaa ne kokoontumispaikasta vastaavalle henkilölle.