Mitä kasveja, missä ja milloin

Luonnon monimuotoisuutta on runsas sekä monilajinen eläimistö ja kasvillisuus. Monissa rakennetuissa paikoissa eläimistö ja kasvillisuus voivat hyvin, ne ovat vain muuttuneet siitä mitä paikalla olisi kasvanut ja elänyt luonnontilassa. Esimerkiksi Helsingissä Tuomiokirkon kiviportailta on löydetty kymmeniä eri kasvilajeja.

Tässä tehtävässä vertaillaan rakennetun alueen ja luonnontilaisen alueen kasvillisuutta. Voit tehdä tämän tehtävän yksin, ystävän kanssa tai kerholaisten kanssa.

Tehtävä

  1. Valitse rakennettu ja luonnontilainen paikka, joissa elinolot ovat muuten samanlaiset. Esimerkiksi rivitaloalue – läheinen rakentamaton maa, metsätie – puistotie, rantaniitty – uimaranta... Ota mukaan muistiinpanovälineet, kamera, kasvien tunnistusopas ja mitta.
  2. Mittaa kummallekin paikalle muutama neliömetrin ala (eli neliö, jonka kaikki sivut ovat metrin pituisia) ja laske montako erilaista kasvia kussakin neliössä kasvaa. Ota myös kuvat ruuduista.
  3. Miten rakennetun ja luonnontilaisen alueen kasvilajistot erosivat toisistaan?