Nenäarpajaiset: Kuvaa hyvä teko

Tässä tehtävässä talletetaan 4H-kerhon hyvät teot – kuten Nenäarpojen myynti – valokuviin. Voitte kuvata esimerkiksi arpamyyntitempaustanne tai ottaa hauskan ryhmäkuvan, kun liikutte myymässä Nenäarpoja lähialueellanne! Osallistukaa kuvalla myös Vuoden 4H-kerho kilpailuun.

Tehtävä

Suunnitelkaa, millaisen kuvan haluatte ottaa. Pohtikaa etukäteen mm. seuraavia asioita:

  1. Kuvan kerronnallisuus. Miten kuva kertoo tarinaa siitä, millaista hyvää tekoa olette yhdessä tekemässä?
  2. Millainen on kuvan rytmi, millaista liikettä siitä löytyy?
  3. Millainen fiilis kuvasta välittyy ja miten Nenäarpajaisiin liittyvä tekonne saadaan taltioitua kuvaan.
  4. Kuvan tarkkuus ja laatu – millaisia välineitä käytätte?
  5. Kuvan rajaus ja asettelu – käsittelettekö kuvaa jälkikäteen?  
  6. Päättäkää hyvän teon kuvaukselle aika ja paikka.
  7. Sopikaa, kuka kuvan ottaa ja ketkä kuvassa esiintyvät
  8. Pyytäkää jo etukäteen lupa kuvauksiin ja niiden julkaisemiseen mm. somekanavissa kaikissa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä.
  9. Osallistukaa kuvalla myös Vuoden 4H-kerho kilpailuun, jossa etsitään kuvia 4H:laisten hyvistä teoista – tarkemmat ohjeet 4h.fi > Tekemistä > Kerhot > Vuoden 4H-kerho

Mistä tulee sanonta: ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.”