Perehtyminen

Hyvä perehtyminen on työn onnistumisen kannalta tärkeää. Työnantaja on velvollinen opastamaan sinua työssäsi erityisesti työturvallisuuden osalta. Voit myös itse aktiivisesti osallistua perehdytykseen kysymällä oikeita asioita.

Perehdyttämiseen ja työhön opastukseen liittyviä asioita löytyy ainakin työturvallisuuskeskuksen kotisivuilta http://www.tyoturva.fi ja työsuojelupiirien kotisivuilta http://www.tyosuojelu.fi

Tehtävä

Kirjaa ylös työsi perehtymiseen liittyvät asiat:

  • Työnantajani
  • Esimieheni
  • Työtehtäväni
  • Käyttämäni työvälineet
  • Käyttämäni suoja- ja turvavälineet
  • Työturvallisuuteen liittyvät seikat tässä työssä
  • Työajan seuraaminen
  • Poissaolot esim. sairastuminen
  • Muut tärkeät asiat

Miten sait tietää kyseiset asiat? Otitko asioista itse selvää? Kertoiko työnantaja tai perehdyttäjä kaiken automaattisesti?