Perinnemaisema

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muovaamia niittyjä ja laitumia, joissa luonto on monimuotoista. Perinnebiotooppialueet ovat harvinaisia ja käymässä aina vain harvinaisemmiksi.

Mitä voisit tehdä, jotta näitä maisemaa kaunistavia, mielenkiintoisia paikkoja voisi tulla lisää? Miten siis muokataan tavallisesta ympäristöstä rikasta ja mielenkiintoista maisemaa? Tässä tehtävässä tavoitteena on muuttaa oman pihan tienvierustat ja pientareet rikkaiksi eliöyhteisöiksi.

Tehtävä

  1. Tee retki, jolla käyt tutustumassa perinnemaisemaan. Ennen retkeä kannattaa etsiä tietoa perinnemaisemista esimerkiksi kirjastosta tai netistä. Paljon tietoa löytyy muun muassa Ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi.
  2. Tutki retkikohteessa mitä erikoisia kasveja, hyönteisiä, perhosia yms. siellä esiintyy ja yritä tunnistaa niitä.
  3. Etsi kotisi läheltä sopiva piennar, joutomaa tai muu kohde, jota voit alkaa vähitellen kunnostaa perinnemaisemaksi. Perinnemaisemia hoidetaan esimerkiksi niittämällä ja laidunnuksella. Hoito-ohjeita löydät netistä.