Puhtaanapito ja omavalvonta

Tässä tehtävässä opiskelet puhtaanapitoon ja omavalvontaan liittyviä asoita.

Materiaalin löydät osoitteesta www.ruokatieto.fi/lupakokata. Lupa kokata on Ruokatiedon oppimateriaali elintarvikehygienian opiskeluun.

Tehtävä

Tehtävä 1

Lue Lupa kokata -materiaalin Puhtaanapito -sivut. Pohdin sen jälkeen vastauksia kysymyksiin.

  • Miksi tiskaamisen jälkeen astiat pinotaan vasta kuivana?
  • Miten värejä voi käyttää hyödyksi puhtaanapidossa?
  • Miten voit vähentää hyönteisten esiintymistä kuiva-aineissa?

Tehtävä 2.

Lue Lupa kokata -materiaali Omavalvonta ja Hygienian tulokset -sivut. Etsi vastaukset kysymyksiin.

  • Ketä omavalvonta koskee?
  • Kuka tekee elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman?
  • Missä tilanteissa omavalvontasuunnitelmaa on päivitettävä?