Ryhmätehtävä: Työpalvelua yrityksiin – porukka pystyyn!

Yritykset tarvitsevat monenlaisia yhteistyökumppaneita. Aina eivät omat voimavarat riitä eikä ole järkevääkään tehdä kaikkea itse. Yritykset ostavatkin usein työpalveluja eri tahoilta.

Tehtävä

Esimerkki: Nuorilla oli kokemusta erilaisista pihatöistä. 4H-nuoret halusivat kesälomallaan hankkia hieman taskurahaa ja päättivät tarjota palveluksiaan niitä tarvitseville. He ottivat yhteyttä 4H-yhdistykseensä ja kertoivat suunnitelmistaan.

Koska suunnitelmat kuulostivat hyviltä, otettiin yhdessä yhteyttä paikkakunnan yrityksiin, laitoksiin ja taloyhtiöihin ja kartoitettiin pihanhoitopalveluiden tarvetta. Kolmen yrityksen kanssa tehtiin heti sopimus haravoinnista ja pensaiden leikkuusta sekä kukkaistutusten hoitamisesta kesäkuukausien ajaksi. Myöhemmin sovittiin lisäksi mainosten jakamisesta ja ikkunoiden pesemisestä.

Nuorilla oli mukavaa yhdessä. He saivat arvokasta työkokemusta ja ansioita sekä sopivat kesäasiakkaidensa kanssa myös seuraavan kesän työrupeamasta.

Kokoontukaa porukalla ja miettikää yhdessä vastauksia seuraaviin työpalveluun liittyviin kysymyksiin. Muistiinpanot kirjataan henkilökohtaisesti ryhmäkeskustelun pohjalta.

  1. Mitä tietoja ja taitoja teillä kullakin jo on ja mitä kukin haluaisi oppia?
  2. Millaista työpalvelua voisitte yhdessä tarjota yrityksille ja yhteisöille?
  3. Valitkaa jokin tuntemanne yritys ja miettikää, mitä palveluja se ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Voisitteko te tarjota omia palveluksianne tälle yritykselle?
  4. Tehkää ryhmällenne toimintasuunnitelma. Mitä palveluja tarjoaisitte? Kuinka hinnoittelisitte palveluksenne? Miten markkinoisitte palvelujanne? Olisiko työpalveluporukkanne palveluksille ostajia?
  5. Ottakaa lopuksi yhteyttä omaan 4H-yhdistykseenne. Kuinka suunnitelmanne voitaisiin toteuttaa? Haluatteko toimia 4H-yrittäjinä, duunirinkinä tai kenties osuuskuntana?