Tärkeä palovaroitin

Tulipalo voi alkaa hyvinkin pienestä asiasta kuten valvomatta jääneestä kynttilästä, sähkölaitteesta, munkkien paistosta tai lasten tulitikkuleikeistä. Tulipalon pelossa on kuitenkin turha elää. Tulisi vain ennalta miettiä miten palon syttymistä voi ennaltaehkäistä sekä miten sitten toimitaan kun tulipalo on päässyt syttymään. Tässä tehtävässä tutustut palovaroittimeen.

Tehtävä

  1. Tutkikaa onko kerhotiloissa riittävästi palovaroittimia
  2. Selvittäkää kerholaisten kanssa miten tarkistetaan toimiiko palovaroitin niin kuin pitää. Kuinka usein palovaroittimen paristo tulee vaihtaa? Minne ei kannata sijoittaa palovaroitinta, jotta se ei turhaan hälyttäisi?
  3. Vapaapalokunnat eli VPK:t järjestävät usein tapahtumia, joissa jaetaan tietoa paloturvallisuudesta sekä harjoitellaan alkusammutusta. Ota yhteyttä paikalliseen VPK:hon ja kysy tulisivatko he opastamaan teidän kerhoanne.

VINKKI: Tietoa löydät www.spek.fi, www.nouhata.fi ja www.112.fi (Hätäkeskuslaitos).