Toimivat ryhmät

Tehtävän tarkoituksena on liikkua ryhmässä sekä miettiä mistä asioista toimiva ryhmä koostuu. Lisäksi pohditaan sääntöjen merkitystä ryhmätyöskentelyssä.

Tehtävä

 1. Ohjaaja kirjoittaa etukäteen kohdan 5 kysymykset paperilapuille, yksi kysymys per paperi.
 2. Valitkaa ryhmissä tehtäviä liikunnallisia pelejä ja leikkejä (kesto noin 15-20 min). Esimerkiksi erilaiset viestijuoksut (palloja hyödyntäen, kinkaten..) oma puoli puhtaana -leikki, lipunryöstö, erä sählyä, jalkapalloa tai vaikkapa korista.
 3. Muodostakaa pieniä ryhmiä (3-4 hlö) omatoimisesti, suuremmin miettimättä ja ilman ohjaajan avustusta. Pelatkaa valitsemianne peliä pienryhmissä.
 4. Muodostakaa seuraavat pienryhmät arpomalla. Pelatkaa peli uudelleen.
 5. Kokoontukaa hengähdystauolle piiriin. Jokainen (jos ryhmä on suuri, niin yksi kysymys per pari) ottaa yhden ohjaajan kysymyksistä ja vastaa siihen.
 • Kumpi tapa ryhmien jakamisessa oli kivempi, miksi?
 • Tuliko ryhmien muodostamisessa ongelmia, millaisia?
 • Tuliko ryhmistä tasaväkisemmät valitsemalla vai arpomalla, miksi?
 • Toimivatko molemmat yhtä yhteistyökykyisesti?
 • Mikä merkitys on säännöillä peleissä?
 • Kasvaako sääntöjen merkitys mitä suuremassa ryhmässä liikutaan, miksi?
 • Mitä tapahtuisi jos sääntöjä ei olisi?
 • Mitkä tavat ovat varmoja ryhmähengen tuhoajia?
 1. Listatkaa keinoja siitä, miten ryhmien jakaminen tulisi toteuttaa, jotta jako olisi kaikille mahdollisimman tasapuolinen. Millä tavalla loputkin kaverit saadaan liikkumaan? Miten kerhokerran pelit ja leikit tulisi valita, jotta ryhmät olisivat tasapuolisia ja kerhokerrasta tulisi mahdollisimman viihtyisä?