Turvallinen kerho

Monet tapaturmat ja kiellot vältetään suunnittelemalla kerhotila lapsen kannalta turvalliseksi ja kartoittamalla muut riskit etukäteen. Tässä tehtävässä varmistat kerhotilan turvallisuuden ja teet kerhon turvallisuussuunnitelman.

Tehtävä

  1. Tutki kerhotila lasten turvallisuuden kannalta. Mitä vaaran paikkoja löydät, kuinka voitte välttää vahingot? Käytä apunasi Osaava kerhonohjaaja -opasta ja oppaasta löytyvää Turvallisuuden tarkistuslistaa. Löydät oppaan www.4h.fi -sivuilta.
  2. Vieraassa tilassa et voi välttämättä tehdä haluamiasi muutoksia. Kenen kanssa sinun kannattaisi puhua, jos muutokset tilassa parantaisivat mielestäsi kerholaisten turvallisuutta?
  3. Tee kerhon turvallisuussuunnitelma kerhon päiväkirjaan. 

Turvallisuussuunnitelman TOP 3:

  • Riskikartoitus
  • Riskien ennaltaehkäisy ja
  • Toimenpiteet hätätilanteissa.