Työsopimus

Työsuhde tarkoittaa sitä, että tehdään työtä toiselle, sopimuksesta, vastiketta vastaan sekä työn teettäjän johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinenkin sopimus on molempia osapuolia sitova. Työsopimuksen tulisi sisältää selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

 

Tehtävä

a) Etsi tietoa työsopimuksen sisällöstä

  1. Mitä seikkoja on otettava huomioon työsopimusta tehdessä?
  2. Mikä määrää sen mitä työsopimuksessa on oltava?

b) Tarkastele tekemääsi työsopimusta.

  1. Mitä työsopimuksessasi sovittiin koeajasta?
  2. Mihin palkkasi perustuu?
  3. Kuinka kauan työsopimuksesi on voimassa?
  4. Miksi juuri tämän ajan?

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja myös purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen tekee huoltaja tai nuori itse huoltajan luvalla. Huoltajalla on oikeus purkaa 15-17-vuotiaan työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.