Velvollisuuteni työntekijänä

Sinulla on työntekijänä tiettyjä velvollisuuksia. Usein 4H -työpalvelutoiminnassa on kyse lyhyistä, tilapäisistä tuntitöistä. Jotta työtunteja voidaan seurata, on työntekijän vastuulla tuntikirjanpito. Tarkempaa tietoa tuntikirjanpidosta saat omasta 4H-yhdistyksestäsi.

Poissaoloista esimerkiksi sairastumisen vuoksi on ilmoitettava työnantajan ohjeiden mukaisesti viipymättä.

Tehtävä

Kirjoita blogikirjoitus tms. aiheesta "velvollisuuteni työntekijänä". Voit pohtia kirjoituksessasi omaa työtäsi tai kuvitteellista työpaikkaa.

Tietoa yleisistä velvollisuuksista löytyy mm. työsuojelupiirien kotisivuilta: http://www.tyosuojelu.fi Tässä luettelossa on mainittu yleisimpiä /tärkeimpiä työntekijän velvollisuuksia:

  • Sovitun työajan noudattaminen
  • Työnantajan antamien määräyksien ja ohjeiden noudattaminen
  • Yleinen huolellisuus ja varovaisuus
  • Omasta ja työtovereiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen
  • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttäminen
  • Vioista ja puutteellisuuksista ilmoittaminen ja niiden poistaminen
  • Siisteyden ja järjestyksen noudattaminen