Yritysohjaajaksi

4H-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. Suomessa on satoja 4H-yrityksiä, ja niitä perustetaan koko ajan lisää.

Jokainen 4H-yritys tarvitsee aikuisen yritysohjaajan, joka tukee nuorta yritystoiminnassa. Yritysohjaaja voi olla esimerkiksi nuoren vanhempi, kummi, paikallinen yrittäjä tai entinen 4H-yrittäjä. Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta.

Tehtävä

Tutustu 4H-yritysohjaajan oppaseen ja lue kirje yritysohjaajalle. Löydät oppaan ja kirjeen www.4h.fi -sivuilta. Kurkista 4H-yritysten toimintaan ja erilaisiin yrityksiin esimerkiksi yritystorilla.

Yritysohjaajana

  • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
  • Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
  • Saat ohjauskokemusta. 

Mieti

Millainen on hyvä yritysohjaaja? Mikä tekisi sinusta hyvän yritysohjaajan? Millasissa tilanteissa nuori kaipaa yritysohjaajan apua?

Mitä yritysohjaaja tekee?

  • Yritysohjaajan tärkeimmät tehtävät ovat: keskusteleminen, kuunteleminen ja palautteen antaminen nuorelle, nuoren tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen.
  • Nuori ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa eksperttiä, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyksiin.
  • Nuori tekee yritysohjaajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan yhdessä ohjaukseen liittyvistä yksityiskohdista. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren yritystoiminnasta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen tai kannusta tuntemaasi nuorta perustamaan 4H-yritys.