4H haluaa lisätä nuorten työllistymistä luonnontuotealalle

Suomen 4H-liitto on selvittänyt mahdollisuuksia rakentaa luonnontuotealan ammattimaista ja koordinoitua keruu- ja jakeluverkostoa Kaakkois-Suomeen. Selvityksen mukaan toimitusketjun haasteisiin voitaisiin vastata erityisesti tukemalla nuorten työllistymistä luonnontuotealalle.

Kaakkois-Suomessa toimii aktiivisia ja kasvuhaluisia luonnontuotteiden ostajia ja jalostajia ja raaka-aineelle on kysyntää, mutta alan kasvua on viime vuosina rajoittanut järjestäytyneen toimitusketjun puute etenkin kerääjien ja jalostajien välillä. Tänä vuonna toimitusketjun ongelmia lähdettiin ratkomaan Suomen 4H-liiton ja Suomen metsäkeskuksen voimin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamalla Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -selvityshankkeella. Selvityksessä löydettiin useita keinoja luonnontuotealan toimitusketjun kehittämiseksi.

Nuorista lisävoimia luonnontuotteiden keruuseen

Kaakkois-Suomen metsät tarjoavat alueen yrittäjien käyttöön paitsi luonnonmarjoja, sieniä ja villiyrttejä myös erilaisia erikoisluonnontuotteita kuten mahla, pihka ja käävät. Tällä hetkellä luonnontuotteita myyntiin poimivia kerääjiä ei ole Kaakkois-Suomessa kuitenkaan riittävästi kattamaan yritysten tarpeita. Toisaalta nykyisillä kerääjillä on vaikeuksia tavoittaa ostajia keruutuotteilleen.

Imatralla kokeiltiin tänä kesänä marjojen ja sienten välitystä Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen voimin (Kuva: Suomen 4H-liitto / Magdaleena Rouhiainen).

”Luonnontuotteiden keruuta tulisi Kaakkois-Suomessa kehittää yritysten tarpeista lähtien,” kertoo hankevastaava Magdaleena Rouhiainen Suomen 4H-liitosta. ”Esimerkiksi keruutapahtumat ovat hyvä keino sovittaa poimintaa ostajien tarpeisiin. Tällöin poimittava tuote, määrä, ajankohta ja toimitustapa voidaan sopia ostajan kanssa etukäteen.”

Hankkeen tekemän selvityksen mukaan monet korkeakouluopiskelijat ovat kiinnostuneita työskentelemään luonnontuotealalla opintojen ohessa. Etenkin ryhmässä kerääminen kiinnostaa nuoria. Opiskelijaryhmien, luokkien ja urheiluseurojen keruutapahtumat voisivatkin olla vastaus sesonkiluontoiseen poimijatarpeeseen ja samalla tarjota nuorille ensimmäisiä kokemuksia luonnontuotealalle työllistymisestä.

Nuorista voitaisiin saada lisävoimia myös luonnontuotteiden välitykseen. ”Hankkeessa pilotoitu 4H Marja-asema Imatralla sai kiitosta sekä ostajalta että paikallisilta kerääjiltä, ja aseman todettiin helpottavan keruutuotteiden kulkua yksittäisiltä kerääjiltä jalostajalle”, Rouhiainen kertoo.

Luonnontuotteet huomioon metsänhoidossa

”Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulee myös ottaa huomioon metsänhoitosuunnitelmissa”, huomauttaa Suomen metsäkeskuksen aluekehityksen asiantuntija Seppo Repo. Metsänomistajat ja metsäpalveluyrittäjät ovat kiinnostuneet saamaan lisäansioita luonnontuotteista, mutta toistaiseksi valmiit liiketoimintamallit puuttuvat. Tähän tarvitaan metsäalan ja luonnontuotealan tiivistä yhteistyötä, osaamiseen lisäämistä ja konkreettista tekemistä, jotta luonnontuotteille syntyy markkinat, toimitusketjut ja sellainen hinta, josta jokainen toimija hyötyy.

Selvityksessä kävi myös ilmi, että valtaosa Kaakkois-Suomen metsistä on luomukeruualueiksi soveltuvaa metsää. Metsien luomukeruusertifioinnilla voitaisiin kasvattaa alueelta kerättävien luonnontuotteiden arvoa sekä vastata paikallisten yritysten kysyntään entistä paremmin.

Monien mahdollisuuksien ala

“Luonnontuoteala on biotalouden kasvuala, jossa on valtavasti yrittämisen mahdollisuuksia. Uusille yrityksille, tuotteille ja liiketoimintamalleille on tilaa ja tilausta. Tuotteiden puhtautta, ekologisuutta ja kestävyyttä osataan nyt arvostaa”, sanoo aluejohtaja Helena Herttuainen Suomen 4H-liitosta. Selvityksen mukaan luonnontuotealalla on paljon kasvun mahdollisuuksia Kaakkois-Suomessa ja nyt onkin aika suunnitella, miten alan potentiaali saadaan parhaiten käyttöön tulevina vuosina.

 

 

Yhteystiedot:

 Magdaleena Rouhiainen

Hankevastaava, FM

p. 044 783 0319

magdaleena.rouhiainen(a)4h.fi

Helena Herttuainen

Projektipäällikkö, aluejohtaja, MH

p. 050 441 8636

helena.herttuainen(a)4h.fi

 

4H:n avulla ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -hankkeessa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Lue lisää...

Reilu Teko -säkkikeräys on esimerkki kiertotaloudesta

Reilu Teko -kampanjassa 4H-nuoret keräsivät viime kesänä säkkejä 611 tonnia. Säkkikeräyksen järjestivät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. Lue lisää...