Metsäpelit.fi rakentuu yhteistyöllä

Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen 4H-liitto luovat yhteistyössä uusia metsäaiheisia pelejä 7 – 21-vuotiaille lapsille ja nuorille Äkräs-hankkeen avulla. Hankkeessa luodaan myös Metsäpelit.fi-sivusto, johon metsäaiheisia pelejä kootaan. Aloitimme pelien ja metsäpelit.fi-sivuston luomisen toukokuussa 2016.

Olemme on mukana metsä- ja teknologisissa tapahtumissa Lapin alueella. Tapahtumissa on mahdollista päästä pelaamaan hankkeessa toteutettavia ja hankkeen portaaliin kerättäviä metsäpelejä syksyn aikana.

Metsäpelit lisäävät nuorten kiinnostusta luontoon

Tarkoituksena on nostaa nuorten tietoisuutta suomalaisen luonnon monimuotoisuutta kohtaan. Tuloksena on nuorten lisääntynyt osaaminen metsäalasta ja metsäalan yrittäjyydestä peliteknologian, uusien innovaatioiden ja pelillistämisen kautta.

”Nuorten kiinnostus metsään ja luontoon ei ole enää itsestään selvyys. Pelillistämisellä ja metsäviestinnällä herätämme kiinnostuksen ja luomme edellytyksiä nuorten omille teoille suomalaisen luonnon ja metsän parissa”, sanoo hankevastaava Anne Annala Suomen 4H-liitosta.

”Peliteknologia ja uudet viestintämenetelmät mahdollistavat nuorten tavoittamisen helposti ja vaivattomasti. Peliteknologiaa voidaan hyödyntää motivointikeinona lisättäessä tietoutta metsästä ja luonnosta. Toteutettavat metsäpelit ovat hauskoja toteutuksia, jotka sisältävät faktatietoa luonnosta peliteknologian keinoin. Tietoa ei tuputeta pelaajalle, vaan tieto siirtyy pelaajan osaamiseksi huomaamatta pelaamisen ohessa. Tuloksena ei ole perinteisiä opetuspelejä, vaan pelejä, joissa on hauska pelimekaniikka teemanaan Suomen luonto.”, toteaa Peliteknologia-asiantuntija Petri Hannula Lapin ammattikorkeakoulusta.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa Äkräs-hankkeen hallinnosta ja pelikokonaisuuden teknologisesta ja sisällöllisestä toteutuksesta. Suomen 4H-liitto vastaa hankkeen nuoriso- ja sidosryhmäviestinnästä ja metsäinformaation ajankohtaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Metsäpelit.fi digitaalinen pelikirjasto julkaistaan syksyllä

Metsäpelit.fi on digitaalinen pelikirjasto, jonka alle kehitetään uusia ja kerätään jo tuotettuja metsäaiheisia pelejä. Sivusto tulee tarjoamaan laajan valikoiman erilaisia metsäaiheisia pelejä ja toimivan alustan pelien sujuvaan pelaamiseen ja jakamiseen. Sivustolle lisätään myös jo aikaisemmin tuotetut Tuottava tuohi, Mottimestari ja Marjamania-pelit. Uusien pelien teemat liittyvät vihreään biotalouteen ja suomalaisen metsän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Haemme yhteistyötahoja, joiden toteuttamat metsäaiheiset pelit voidaan tuoda esille Metsäpelit.fi -sivustolle, josta ne ovat helposti kaikkien hyödynnettävissä.

Lisätietoja:

Anne Annala
Äkräs-hankevastaava
p. 040 701 4778
Suomen 4H-liitto

 

 

 

 

Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eero Suutari

Suomen 4H-liiton valtuuskunta valitsi vuosille 2016 - 2019 liiton puheenjohtajaksi kansanedustaja Eero Suutarin ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Ilmari Nurmisen. Lue lisää...

4H-yrittäjien Bisnes cafe nousee MTV-lavalle Porin SuomiAreenassa

Nuoret yrittäjät kertovat omista yrityksistään, kokemuksistaan ja unelmistaan Porin torilla sekä katsomo.fi:ssä. Mikä innostaa nuoria yrittäjyyteen ja mikä 4H-yrittäjyydessä on parasta? Millaisia 4H-yrityksiä nuoret perustavat ja kenelle se on mahdollista?…