Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eero Suutari

Suomen 4H-liiton valtuuskunta valitsi vuosille 2016 – 2019 liiton puheenjohtajaksi kansanedustaja Eero Suutarin ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Ilmari Nurmisen.

”4H tekee arvokasta ja hyviin arvoihin perustuvaa nuorisotyötä. Järjestössä toteutettava nuorisotyö pureutuu yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin, kuten yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja luonto- ja metsäkasvatukseen. Tekemällä oppiminen kehittää nuorisomme valmiuksia ja taitoja, joiden pohjalta rakennamme tulevaisuuden Suomea. Pyrin omalta osaltani kehittämään 4H toimintaa juuri liiton arvojen pohjalta”, toteaa kansanedustaja Eero Suutari.

Lisäksi hallitukseen valittiin 5 muuta jäsentä:

  • metsäjohtaja Juha Hakkarainen
  • koulutusjohtaja Jukka Määttä
  • johtaja Ritva-Liisa Nisula
  • kansanedustaja Annika Saarikko
  • prosessinhoitaja Ville Toivanen

”4H-järjestö edistää nuorten elämänhallintaa, omatoimisuutta, työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. Tässä tähän aikaan ja tulevaisuuteen tähtäävässä kasvatustyössä 4H-järjestöllä on perinteisesti ollut laajojen yhteiskuntapiirien tuki ja eri elämänaloja edustavien luottamuselinten asiantuntemus”, kertoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Seppo Hassinen.

 

Median yhteyshenkilöt:

Seppo Hassinen
toimitusjohtaja
p. 040 518 7372
seppo.hassinen@4h.fi
Suomen 4H-liitto

Lasse Hautala
Suomen 4H-liiton valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
p. 0400 361 828
lasse.hautala@eduskunta.fi

AIV-liuosastioiden keräys uudistuu

4H-nuoret hoitavat eri puolilla Suomea keräyspisteitä, joihin vastaanotetaan käytettyjä muovisia AIV-liuosastioita14. - 15. lokakuuta. Koska astioita ei enää palauteta maatalouskauppoihin, uudenlaista keräystapaa tarvitaan. Kaikki kerätyt tynnyrit ja kanisterit kierrätetään Suomessa…

Metsäpelit.fi rakentuu yhteistyöllä

Lapin ammattikorkeakoulu ja Suomen 4H-liitto luovat yhteistyössä uusia metsäaiheisia pelejä 7 – 21-vuotiaille lapsille ja nuorille Äkräs-hankkeen avulla. Hankkeessa luodaan myös Metsäpelit.fi-sivusto, johon metsäaiheisia pelejä kootaan. Aloitimme pelien ja metsäpelit.fi-sivuston luomisen toukokuussa 2016. Lue lisää...