Haku päättynyt: Toiminnanjohtaja Sulkavan 4H-yhdistykseen

Sulkavan 4H-yhdistys hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtaja työtehtäviin kuuluu lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan organisointi, nuorten työelämävalmiuksien edistäminen ja nuorten työllistäminen, 4H-yrittäjyyden edistäminen, viestintä sekä talouden seuranta ja kehittäminen. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja johtamisesta yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme positiivista ja yrittäjämäistä asennetta, valmiuksia ja intoa toimia nuorisotyössä, hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointitaitoja sekä johtamiskykyä. Arvostamme soveltuvaa AMK-tutkintoa tai vastaavaa. Edellytämme valmiutta käyttää omaa autoa työtehtävien hoitoon.

Aiempi kokemus järjestö- ja nuorisotyöstä sekä avustus- ja hankeosaaminen katsotaan eduksi. Viestintä- ja markkinointiosaaminen auttaa työssä suoriutumisessa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja itsenäisen työn sekä mahdollisuuden vaikuttaa työn sisältöön.

Palkkauksessa ja sen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta, palkkaluokka N3. Toiveena on, että työntekijä pystyisi aloittamaan työskentelyn mahdollisimman pian. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen 15.3.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostilla: kari.kuokkanen@4h.fi. Järjestämme haastattelut 20.3.2023.

Lisätietoja antavat:

Aluejohtaja Kari Kuokkanen, 050 570 7433

Toiminnanjohtaja Hannamari Autio, 040 836 7479

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä. Sulkavan 4H-yhdistys toteuttaa monipuolista ja merkittävää nuorisotyötä Sulkavan alueella.