Suomen 4H-liiton sääntömääräinen edustajakokous 27.4.2016

Suomen 4H-liiton edustajakokous pidetään keskiviikkona 27. päivänä huhtikuuta 2016 alkaen klo 9.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, os. Revontulenkuja 1, Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Sääntöjen 9 §:n mukaan kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen yhden edustajan.

Virallista kokousta edeltävänä päivänä tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2016 klo 10.00 järjestetään edustajakokousedustajille vuosien 2017–2019 strategiaa käsittelevä seminaari. Seminaarin ja edustajakokouksen tarkempi ohjelma lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

SUOMEN 4H-LIITON EDUSTAJAKOKOUS VUONNA 2016

Aika:           27.4.2016 klo 9.00 alkaen

Paikka:       LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, Revontulenkuja 1, Espoo

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Valtiovallan tervehdys, Eduskunnan varapuhepuhemies Mauri Pekkarinen

LähiTapiola-ryhmän puheenvuoro, myyntipäällikkö Oona Paasolainen

 1. Kokouksen järjestäytyminen

– puheenjohtajan valinta

– sihteerien valinta (2)

– pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta

– ääntenlaskijoiden (2) valinta

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)
 1. Esityslistan hyväksyminen (sääntöjen 10 §)
 1. Käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden (2013–2015) toimintaa ja taloutta koskeva selonteko
 1. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa kolmivuotiskautta (2017–2019) koskeva toimintasuunnitelma
 1. Päätetään valtuuskunnan jäsenten palkkiot ja matkakorvausperusteet
 1. Valitaan valtuuskunnan

– puheenjohtaja,

– varapuheenjohtaja ja

– 21 jäsentä siten, että kultakin valtuuskunnan päättämältä vaalialueelta valitaan vähintään kaksi jäsentä valtuuskuntaan

 1. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa kolmivuotiskaudeksi 2016 – 2018
 1. Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät asiat
 • Valtuuskunta ei ole esittänyt muita asioista
 1. Käsitellään jäsenten esittämät asiat
 1. 4H-yhdistyksen taloushallinto ja valtionavun käyttö taloushallinnon subventointiin (Juankosken 4H-yhdistys)
 2. 4H-jäsenyyskäsitteen selkeyttäminen ja jäsenmaksujen laskutus (Juankosken 4H-yhdistys)
 3. 4H-liitto velvoitetaan ottamaan tapaturmavakuutukset kaikille 4H-järjestön järjestämiin tapahtumiin osallistuville jäsenyydestä riippumatta liiton kustantamana (Juankosken 4H-yhdistys)
 4. 4H-jäsenmaksujen korotuksesta luovuttava ensi syksynä, jäsenmaksuista päättäminen (Juankosken 4H-yhdistys)
 5. Valtionavun jako 4H-yhdistyksille (Juankosken 4H-yhdistys)
 6. Liiton valtionapuosuuden pienentäminen (Juankosken 4H-yhdistys)
 7. 4H-liiton toimitusjohtajan, liiton muun johdon ja liiton hallituksen toimintatavat
 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen asiakirjat: Seminaarin ja edustajakokouksen ohjelma, strategialuonnos vuosille 2017 – 2019 ja jäsenten esittämät asiat

Nenäarpajaisyhteistyö jatkuu!

Kun kaksi hyvää yhdistyy Se oli päällimmäinen ajatuksemme, kun vajaa vuosi sitten palasimme Nenätoimistolle tavattuamme 4H-liiton innostunutta väkeä. Olimme juuri esitelleet Virpi Skipparille, Marjaana Liukolle ja Päivi Kivirannalle yhteistyöehdotuksemme Nenäarpajaisista,…

Itse tehty -rahaa myönnetty nuorten omille projekteille

4H-säätiö myönsi Itse tehty -projekteille vuoden 2016 ensimmäisellä hakukierroksella 2 000 euroa. Hakemuksia saapui 18 kappaletta, joista projektirahaa myönnettiin 10 projektille, kullekin 200 euroa. 4H Itse tehty -raha on tukea…