Tuhat kiitosta aivoriiheen osallistuneille

Kiitos osallistumisestasi 4H:n verkkopohjaiseen aivoriiheen syys-lokakuussa. Olit mukana pohtimassa 4H-toiminnan tulevaisuutta ja vastaavuutta yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Saimme tuhannelta vastaajalta ideoita ja ajatuksia tavoitteiden kirkastamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Vastaajina oli 4H:n henkilöstön lisäksi 4H-nuoria ja heidän perheitään sekä järjestöjen, yritysten, kuntien ja sidosryhmien edustajia, ilahduttavasti yhtä lailla niin kaupungeista kuin haja-asutusalueiltakin.

Vastaajia puhuttivat eniten

  • yrittäjyys ja yritteliäisyys
  • kerhot ja harrastaminen
  • yhteistyö ja verkostot.

Tärkeimpinä teemoina pidettiin

  • työelämää
  • tekemällä oppimista ja taitoja
  • syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorisotyötä.

4H-toiminnan keskiössä ja selkeästi omimpana roolina pidettiin lasten ja nuorten pitkäjänteistä työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittämistä.

Tulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä

Positiivisimpia tuntemuksia vastaajissa herätti usko 4H:n kehittymis- ja uudistumiskykyyn. 4H-toiminnan halutaan myös tulevaisuudessa olevan voimakkaasti elossa niin maalla kuin kaupungissakin.

Aktiiviset yhteistyöverkostot nähdään tärkeänä tukena toiminnalle. Pohdimme jatkossa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, miten voimme tiivistää yhteistyötä ja millaisilla verkostomalleilla voimme toimia. Aineisto antaa ajatuksia myös yritysten kanssa käytävään vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

Nuorisotoiminnan jatkuva uudistaminen tulevaisuuden tarpeiden mukaan, perinteitä kunnioittaen, haastaa myös meidät 4H-toimijat yhteiseen työhön lasten ja nuorten paremman huomisen puolesta. 4H-nuorisotyön kehittäminen jatkuukin usealla eri rintamalla muun muassa ensi vuoden 90-vuotisjuhlavuotemme tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Toivon, että vuoropuhelumme jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kysy lisää:

Tomi Alakoski
Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja
tomi.alakoski(a)4h.fi

Haku vuoden 2018 nuorisovaihtoihin on käynnissä

Kohteita on eri puolilla maailmaa, lähellä olevista Latviasta ja Virosta aina Yhdysvaltoihin ja Jamaikaan. Täysin uusi kohde on Luxemburg! Lue lisää...

Nuorisotoimikuntaan haku avautuu 14.11.2017 ja päättyy 4.12.2017

Nuorisotoimikuntaan eli Nutokuun voivat hakea kerran vuodessa kaikki iältään 16–28-vuotiaat 4H-nuorisojäsenet. Haun perusteella Nutokuun valitaan osallistujat yhdeksi vuodeksi. Avoimella haulla kausi on paljolti nuorten itsensä näköinen. Lue lisää...