DigiMetsä-koulutushanke (2017–2019)

Hanke edistää yrittäjämäisen ja aktiivisen metsänomistuksen kehittymistä Itä-Suomessa. Se on välttämätöntä, jotta turvataan metsäbiotalouden kasvu sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsävaroille rakentuvat investoinnit.

DigiMetsä-koulutushankkeen tavoitteena oli aktivoida metsänomistajat ja metsänomistajaperheet huolehtimaan kestävästi omista metsistään, saada nuoria metsänomistajia työllistymään omiin metsiinsä, aikaistaa sukupolvenvaihdoksia ja saada uusiutuva biotalouden raaka-aine markkinoille osana uudenlaista yrittäjyyttä. 

Hankkeessa webinaarien, toiminnallisten metsäkoulutusten ja maastopäivien avulla metsänomistajat ja heidän perheenjäsenensä oppivat tuntemaan oman metsänsä tuoton ja ne metsätyöt, joita olisi mahdollista tehdä perheen omissa metsissä kustannustehokkaasti ilman vierasta työvoimaa, sukupolvien välisenä yhteistyönä. Apuna tässä prosessissa ovat sähköiset metsäpalvelusovellukset ja metsävaratietokannat. 

Metsäpalveluyrittäjyys-koulutusten erityistavoitteena on aktivoida nuoremmat metsänomistajat tai tulevat metsänomistajat perustamaan oma 4H-yritys metsäpalvelualalle. 4H-yritys antaa 7 000 euron liikevaihtorajalla hyvän ja virallisen startin metsäpalveluyrittäjyystoimintaan. 

Hankkeessa luotiin Youtube-video siitä, miten hoitaa omaa metsää ja luoda metsänhoidosta oma ammatti.

Hanketta toteutettiin vuosina 2017–2019. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeessa mukana olivat Maaseutu 2020 ja Metsäkeskus. 

Hankkeessa mukana:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.jpeg

Lisätiedot: