Tule vapaaehtoiseksi

4H-järjestön vapaaehtoisena opit uusia taitoja ja vaikutat yhteisön positiiviseen kehitykseen. Vapaaehtoisuus tuo tullessaan antoisia hetkiä lasten ja nuorten parissa esimerkiksi 4H-kerhoissa tai yritysohjaajana toimiessa. 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä taas kerrytät kokemusta järjestötoiminnasta. Haemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia moniin eri tehtäviin.

Merkittävä osa 4H:n nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Tältä sivulta löydät lyhyet esittelyt vapaaehtoisuuden muodoista 4H-järjestössä.

4H-vapaaehtoinen on vähintään 18-vuotias jäsen, joka toimii 4H-nuorisotyön mahdollistajana sovitun määräajan. Alle 18-vuotiaat jäsenet voivat toimia järjestössä vapaaehtoistehtävissä osana 4H-harrastustaan, esimerkiksi hakea osaksi 4H-vaikuttajanuorten ryhmää. Vapaaehtoistehtävistä ei lähtökohtaisesti makseta korvausta.

Vapaaehtoiset saavat tehtävään perehdytyksen 4H-yhdistyksestä. Vapaaehtoisuudesta sovitaan kirjallisesti ja tiedot kirjataan 4H:n jäsenrekisteri Jästeriin. 4H-vapaaehtoisena et ole työsuhteessa 4H-yhdistykseen tai 4H-liittoon.

Vapaaehtoistehtävät 4H-yhdistyksissä

Nuorisotyön vapaaehtoistehtävissä kerrytät kokemusta toiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta. Pääset tukemaan lapsia ja nuoria ja tarjoamaan heille onnistumisen kokemuksia harrastuksessa tai työelämän kynnyksellä. Ilmoittautumislomake näihin tehtäviin löytyy tehtävälistauksen lopusta.

Yritysohjaajat 
Jokaisella nuorella 4H-yrittäjällä on oma yritysohjaaja. Ohjaajan tehtävänä on olla omaa yritystoimintaa käynnistelevän nuoren tukena ja apuna. Yritysohjaajana voi toimia kuka tahansa aiheesta kiinnostunut aikuinen, hänen ei ole välttämätöntä olla itse yrittäjä. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Lue lisää 4H-akatemian verkkosivuilta.

Kouluttajat 4H-työelämäkoulutuksissa 
Helppi on 4H:n työpalvelusovellus, jonka kautta 4H-yhdistykseen työllistyneet nuoret voivat vastaanottaa erilaisia keikkatöitä. Nuorille suunnatuissa Helppi-koulutuksissa opetellaan esimerkiksi kotisiivous- ja puutarha-aloihin liittyviä työtehtäviä. Helppi-työelämäkoulutuksiin etsitään kouluttajiksi eri alojen osaajia ja ammattilaisia.

Aikuisohjaajat
Aikuisohjaaja on täysi-ikäinen vapaaehtoinen 4H-kerhoissa ja 4H-tapahtumissa. Moni aikuisohjaaja toimii yhdessä nuoren kerhonohjaajan kanssa. Kerhot kokoontuvat yleensä viikoittain. Aikuisohjaajana pääset aitiopaikalle toteuttamaan monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Samalla saat itsellesi mielekkään säännöllisen harrastuksen.

4H-leirien ja retkien ohjaajat 
Leirien ja retkien järjestäminen ja ohjaaminen tarjoavat tehtäviä lasten ja nuorten ohjaamisesta kiinnostuneille aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelijoille. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, jotka haluavat sitoutua ohjaajan tehtävään vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan.

Järjestötehtävät ja muut vapaaehtoisuuden muodot

4H-vaikuttajanuoret 
4H-vaikuttajanuoret ovat 4H-liiton vapaaehtoisia. Ryhmä koostuu 15–28-vuotiaista vaikuttamisesta innostuneista nuorista ympäri Suomea. Vaikuttajanuoret edustavat 4H-harrastajia erilaisissa nuoriso- ja sidosryhmätapahtumissa sekä Suomen 4H-liiton päätöksenteossa. Haku 4H-vaikuttajanuoreksi aukeaa vuosittain marraskuussa ja tehtävään sitoudutaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 4H-vaikuttajanuorten ohjelma rakentuu vaikuttajavalmennuksesta ja yhteisistä kokoontumisista, tapahtumista sekä projektista. Lue lisää 4H-vaikuttajanuoret-sivulla.

Hallituksen jäsenet 
4H-yhdistyksen hallitus pääsee vaikuttamaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin omalla paikkakunnallaan. Yhdistysten hallitukset kokoontuvat 4–8 kertaa vuodessa ja hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. Hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, työnantajana toimiminen, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen opas löytyy 4H-akatemian verkkosivuilta. Hallituksen jäseneksi voi päästä ottamalla yhteyttä omaan 4H-yhdistykseen ja kysymällä vapautuvia hallituspaikkoja.

Vaihtoperheet 
4H:n oman IFYE-ohjelman (International 4H Youth Exchange) kautta Suomeen vaihtoon tulevat 18–27-vuotiaat nuoret aikuiset asuvat vaihtoperheissä. Perhe tarjoaa vaihtarille kodin noin kolmeksi viikoksi, yleensä kesällä. Vaihtoperheeksi sopii avoin, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. Lue lisää vaihtoperheenä toimimisesta tältä sivulta. Vaihtoperhehaku aukeaa sivulla vuosittain kevättalvella.

4H-metsätiimit 
4H-metsätiimit toteuttavat paikallisesti lasten ja nuorten metsäkasvatustoimintaa järjestämällä koululaisten metsäpäiviä, koko perheen metsätapahtumia sekä teemakerhoja. 4H-metsätiimit koostuvat metsäalan ammattilaisista, harrastajista ja opettajista. Metsätiimien jäsenet ovat 4H:n yhteistyökumppaneita. Mukaan voi päästä olemalla yhteydessä paikalliseen 4H-yhdistykseen.