Tule vapaaehtoiseksi

4H-järjestössä voi toimia vapaaehtoisena monella tavalla, kuten lasten kerhonohjaajana, nuorten yritysohjaajana tai 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Tule mukaan mielekkääseen ja innostavaan toimintaan lasten ja nuorten pariin!

Merkittävä osa 4H:n varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin. 4H:ssa toimii ohjaustehtävissä noin 3 500 vapaaehtoista ja lähes saman verran ihmisiä hallituksen jäseninä ja muissa luottamustehtävissä. 

Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin nuorisotyön tehtäviin. Vapaaehtoisuus on tehtävä, johon 4H-yhdistykset perehdyttävät. Alla kerromme kahdeksasta erilaisesta vapaaehtoistehtävästä 4H:ssa. Kun olet vapaaehtoinen, opit esimerkiksi yhteistyötaitoja, järjestötoimintaa, ohjaamista, suunnittelemista.

4H-yritysohjaajaksi voi ilmoittautua lomakkeen kautta, joka löytyy Yritysohjaajat-väliotsikon alta tältä sivulta. Muussa tapauksessa vapaaehtoiseksi voi hakea ottamalla yhteyttä oman alueensa 4H-yhdistykseen. Hakutoiminto oman yhdistyksen löytämiseksi on tämän sivun lopussa. 

Yritysohjaajat 
Jokaisella nuorella 4H-yrittäjällä on oma yritysohjaaja. Ohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Hänen tehtävänään on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Lue lisää 4H-akatemian verkkosivuilta.

Yritysohjaajaksi pääset ilmoittautumaan tämän lomakkeen kautta.

Kerhonohjaajat 
Lasten 4H-kerhoja ohjaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat, jotka vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Suosituksemme on, että 13–14-vuotiaat toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa ja 15–18-vuotiaat ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan sekä aikuisia että nuoria vapaaehtoisia. Lue kerhojen ohjaamisesta lisää 4H-kerhonohjaaja-sivulla.

Kouluttajat 4H-työelämäkoulutuksissa 
Eri alojen osaajat ja ammattilaiset voivat toimia kouluttajina Helppi-työpalvelun työelämäkoulutuksissa. Nuorille suunnatuissa koulutuksissa opetellaan esimerkiksi kotisiivous- ja puutarha-aloihin liittyviä työtehtäviä. Kun nuoret ovat suorittaneet koulutuksen, he voivat työllistyä 4H-yhdistykseen ja saada Helpin kautta työkeikkoja. 
 
Vaihtoperheet 
4H:n oman IFYE-ohjelman kautta Suomeen vaihtoon tulevat nuoret aikuiset (18–25-vuotiaat) asuvat vaihtoperheissä. Perhe tarjoaa vaihtarille kodin noin kolmeksi viikoksi, yleensä kesällä. Vaihtoperheeksi sopii avoin, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. 

Leirien ja retkien järjestäjät ja ohjaajat 
Leirien ja retkien järjestäminen ja ohjaaminen tarjoavat tehtäviä lasten ja nuorten ohjaamisesta kiinnostuneille aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen.  

Metsätiimit haluavat saada nuoret innostumaan metsäasioista.

4H-metsätiimit 
4H-metsätiimi toteuttaa paikallisesti lasten ja nuorten metsäkasvatustoimintaa. 4H-metsätiimit koostuvat metsäalan ammattilaisista, harrastajista ja opettajista. Tiimit järjestävät koululaisten metsäpäiviä, koko perheen metsätapahtumia sekä teemakerhoja. 

Hallituksen jäsenet 
Eri alueilla toimivien 4H-yhdistysten hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, työnantajana toimiminen, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Hallitus kokoontuu 4–8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen opas löytyy 4H-akatemian verkkosivuilta.

4H-vaikuttajanuoret 
4H-vaikuttajanuoret koostuu 15–28-vuotiaista vapaaehtoisista, vaikuttamisesta innostuneista nuorista ympäri Suomea. 4H-vaikuttajanuoreksi voi hakea vuosittain marraskuussa. 4H-vaikuttajanuoret osallistuvat opintopisteytettyyn vaikuttajavalmennukseen. Lue vaikuttajanuorista lisää 4H-vaikuttajanuoret-sivulla.