4H-akatemiasta työelämätaitoja

4H-akatemia koostuu työelämäkoulutuksista, itseopiskelusta ja esimerkiksi työllistymisen ja yrittämisen kautta saadusta kokemuksesta eli tekemällä oppimisesta.

4H-akatemia on 4H-järjestön toimintaa, jonka tarkoitus on opettaa työelämätaitoja 13–28-vuotiaille. 4H-akatemia on osa 4H:n yrittäjyyskasvatusta, ja sen tarkoitus on edistää monipuolisesti nuorten työelämäosaamista. 

4H-akatemiasta nuori voi saada opintopisteytetyn todistuksen, digitaalisen osaamismerkin tai näyttää osaamisensa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi työelämäkoulutukset antavat tietoa työelämästä ja opettavat käytännön taitoja. Myös työllistymisen ja yrittämisen kautta saatu kokemus opettaa käytännön työelämätaitoja. 

4H-akatemialla on omat verkkosivut, joilla on perustiedot opintopisteytetyistä 4H:n koulutuksista ja tekemällä oppimisen kokonaisuuksista. Lisäksi sivuilla on syventävää tietoa 4H-harrastajille, esimerkiksi 4H-yrittäjän paperihommat-kokonaisuus, joka sisältää 4H-yrittäjälle hyödyllisiä materiaaleja. Vapaaehtoisuudesta kertovalla sivulla on tietoa esimerkiksi yritysohjaajille ja hallitusten jäsenille. 

4H-akatemian verkkosivut on suunnattu lähinnä 4H-nuorille. Sivuilla on tietoa myös oppilaitoksille ja 4H:n muille yhteistyökumppaneille. 4H-kerhonohjaaja taas löytää 4H-akatemian verkkosivuilta tietoa kerhosuunnittelusta ja kerhojen ohjaamisesta.

Astu 4H-akatemiaan

4H-akatemiasta löydät tiedot opintopisteytetyistä 4H:n koulutuksista ja tekemällä oppimisen kokonaisuuksista – sekä paljon muuta!