Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke (2023–2024)

Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeessa vastataan matkailu- ja luonnonvara-alan kausityövoimatarpeeseen Etelä-Savossa. Hankkeen päätavoitteena on kannustaa nuoria tarttumaan oman alueen monipuolisiin työmahdollisuuksiin sekä parantaa maaseudun yritysten edellytyksiä rekrytoida työvoimaa.

Kausiluonteisen palvelun kasvanut tarve Etelä-Savon alueella nousi esiin Suomen 4H-liiton toteuttamassa Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhankkeessa. Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke tarjoaa ratkaisun havaittuun ongelmaan rakentamalla toimintamallin, jonka avulla kannustetaan nuoria kausiyrittäjyyteen.

Hankkeen tavoitteena on

  • Tunnistaa alueen potentiaaliset kausityö- ja yrittäjyyspaikat erityisesti matkailu- ja luonnonvara-alalla.
  • Rekrytoida ja kouluttaa alueen nuoria sekä ulkopaikkakuntalaisia kesälomalla olevia nuoria,
  • Kehittää pysyvä nuorten yrittäjyyden ja työtilaisuuksien palveluprosessi, kausityöapu.
  • Kehittää ja vahvistaa eri toimintasektoreiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) toimintatapoja ja yhteistyötä

Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeessa innostetaan nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä. Alueelle muuttaa mökkikauden alkaessa paljon kesäasukkaita, joten kysyntää olisi esimerkiksi kesäkahviloille, tapahtumapalveluille tai vaikka kakkuja kesäjuhliin valmistavalle yritykselle. Tarjoamalla nuorten tuotteistettuja palveluja alihankintana syntyy uutta liiketoimintaa ja samalla paikalliset yrittäjät saavat apukäsiä kysyttyjen palveluiden tarjoamiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttajia ovat Etelä-Savon Yrittäjät, Itä-Savon Uusyrityskeskus, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry, MTK Etelä-Savo ja Järvi-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.

Tule mukaan

Jos olet 4H-yrittäjyydestä kiinnostunut nuori, ole yhteydessä sinua lähimpään 4H-yhdistykseen. Hankkeen puitteissa järjestetään muun muassa Yrittäjäksi yhdessä yössä -leirejä, joilla pääset käynnistämään oman yritystoimintasi. Yrityskoulutuksen voi suorittaa myös itsenäisesti verkossa.

Juvan 4H-yhdistys​
Mikkelin 4H-yhdistys​
Mäntyharjun 4H-yhdistys​
Pertunmaan 4H-yhdistys​
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys
Rantasalmen 4H-yhdistys ​
Savonlinnan 4H-yhdistys​
Sulkavan 4H-yhdistys

Mikäli kaipaat keikkatyöntekijää tai kausityöapua ja olet kiinnostunut työllistämään osaavan nuoren 4H-yrittäjän, kysy lisää paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

Hankkeessa etsitään jatkuvasti uusia vapaaehtoisia yritysohjaajia nuorille yrittäjille. Mikäli haluat jakaa omaa osaamistasi ja auttaa nuoria yrittäjyyden alkutaipaleella, olethan yhteydessä yrityskoordinaattori Maija Tuunaseen (yhteystiedot alempana).