Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke (2023–2024)

Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeessa vastataan matkailu- ja luonnonvara-alan kausityövoimatarpeeseen Etelä-Savossa. Hankkeen päätavoitteena on kannustaa nuoria tarttumaan oman alueen monipuolisiin työmahdollisuuksiin sekä parantaa maaseudun yritysten edellytyksiä rekrytoida työvoimaa.

Kausiluonteisen palvelun kasvanut tarve Etelä-Savon alueella nousi esiin Suomen 4H-liiton toteuttamassa Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhankkeessa. Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke tarjoaa ratkaisun havaittuun ongelmaan rakentamalla toimintamallin, jonka avulla kannustetaan nuoria kausiyrittäjyyteen.

Hankkeen tavoitteena on

  • tunnistaa alueen potentiaaliset kausityö- ja yrittäjyyspaikat
  • rekrytoida ja kouluttaa alueen nuoria ja ulkopaikkakuntalaisia kesälomalla olevia nuoria
  • käynnistää uusi toimintamalli ja pysyvä nuorten yrittäjyyden ja työtilaisuuksien palvelupolku, kausityöapu
  • kehittää ja vahvistaa eri toimintasektoreiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) toimintatapoja ja yhteistyötä

Yrittäjyyttä kausityöstä -hankkeessa innostetaan nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä. Alueelle muuttaa mökkikauden alkaessa paljon kesäasukkaita, joten kysyntää olisi esimerkiksi kesäkahviloille, jäätelökioskeille tai vaikka kakkuja kesäjuhliin valmistavalle yritykselle. Tarjoamalla nuorten tuotteistettuja palveluja alihankintana syntyy uutta liiketoimintaa ja samalla paikalliset yrittäjät saavat apukäsiä kysyttyjen palveluiden tarjoamiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttajia ovat Etelä-Savon Yrittäjät, Itä-Savon Uusyrityskeskus, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry, MTK Etelä-Savo ja Järvi-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus.