Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa (2018–2020)

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke antoi nuorille eväitä tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen ja bio- ja kiertotalouteen. Hanke edisti elinikäisen oppimisen tavoitteita auttamalla nuoria näyttämään osaamisensa.

Ensimmäinen kesätyö voi olla juuri se, joka ratkaisee nuoren uravalinnan. Ammattiin opiskelevien nuorten on tärkeä kerryttää oman alan kokemusta jo opiskeluaikana. 

Hanke tavoitti 1 590 nuorta 78 eri tilaisuudessa. Lisäksi hankkeen aikana muun muassa avattiin 4H-akatemialle verkkosivut ja sovittiin Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa 4H-taimikonhoitaja-koulutuksen hyödyntämisestä opinnoissa. 

Hankkeen aikana järjestettiin Ruokahävikin torjujat –kilpailu. 4H-akatemian sivuilla voit tutustua kilpailun voittajaideaan eli UPS!-iskulauseeseen.

Hankkeen aikana laadittiin malli, joka kuvaa 4H:n bio- ja kiertotaloutta eri esimerkkien kautta. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä toisella asteella opiskelevien nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia bio- ja kiertotalousalan näkökulmasta sekä auttaa nuoria näyttämään osaamisensa työnhaussa ja opinnoissa.  

Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nuorille suunnattua koulutusta liittyen bio- ja kiertotalousalan työtehtäviin. Kokemukset erilaisista bio- ja kiertotalousalan työmahdollisuuksista laajensivat nuorten näköaloja ja loivat mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiselle.  

Hankkeen aikana luotiin digitaalisia osaamismerkkejä. Merkkien lisäksi nuorilla oli mahdollisuus opintopisteytettyihin todistuksiin. 

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa oli Suomen 4H-liiton hallinnoima hanke. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2018–31.12.2020. Rahoitus koostui opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta ja Suomen 4H-liiton omarahoituksesta.  

Lisätiedot: