Työpaikka 4H-yhdistyksessä

Nuori voi työllistyä oman alueensa 4H-yhdistykseen lapsille tai nuorille suunnatun toiminnan ohjaajaksi tai valvojaksi, minkä lisäksi yhdistykset tarjoavat monipuolisesti kesä- ja keikkatöitä.

Paikalliset 4H-yhdistykset työllistävät nuoria kerhojen, leirien ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä nuorisotilojen valvojina. Tämä työllistää kaikista 4H:n toiminnoista eniten nuoria. Lisäksi 4H-yhdistykset tarjoavat kesätöitä esimerkiksi pihatöiden parissa sekä välittävät nuoria työkeikoille muun muassa lemmikinhoitajiksi tai ikäihmisten avuksi.

Suomessa on yhteensä noin 190 4H-yhdistystä. 4H-yhdistykset viestivät tarjoamistaan työtehtävistä omilla sivuillaan sekä erilaisilla työnhakusivustoilla. Lähimmän 4H-yhdistyksesi löydät yhdistyshaun kautta.

Eniten töitä on tarjolla kerhonohjaajille

4H:n kautta työllistyi yli 6 500 nuorta vuonna 2023. Näistä nuorista lähes 4 900 oli 13–17-vuotiaita ja suurin osa heistä oli kerhonohjaajia. 4H tarjoaakin monelle nuorelle heidän ensimmäisen, tärkeän työkokemuksensa.

4H-yhdistykseen työllistyvät nuoret saavat kattavan perehdytyksen Työt alkavat -koulutuksen sekä tehtäväkohtaisten koulutusten myötä. Kerhonohjaajat saavat tarvittavat taidot tehtävässä toimimiseen Osaava kerhonohjaaja -koulutusten kautta.

Koska kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa koulujen lukuvuoden aikana, nuoret ohjaavat kerhoja yleensä koulun ohella. 4H-leiritoiminta taas työllistää nuoria pääsääntöisesti kesäleiriohjaajina. Myös koulujen syys- ja hiihtolomilla järjestetään paljon päiväleirejä.  

Nuorisotilojen valvojien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien on oltava täysi-ikäisiä.