Työpaikka 4H-yhdistyksessä

Nuori voi työllistyä oman alueensa 4H-yhdistykseen lapsille tai nuorille suunnatun toiminnan ohjaajaksi tai valvojaksi.

Paikalliset 4H-yhdistykset työllistävät nuoria kerhojen, leirien ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä nuorisotilojen valvojina. Tämä työllistää kaikista 4H:n toiminnoista eniten nuoria. 

Esimerkiksi vuonna 2020 4H työllisti yhteensä ympäri Suomea noin 4 540 kerhonohjaajaa, joista yli 3 000 oli alle 18-vuotiaita. Kerhonohjaajaksi voi päästä käymällä Osaava kerhonohjaaja -koulutukset ja hakemalla ohjaajaksi 4H-yhdistykseen. Kerhonohjaaja voi esimerkiksi hyödyntää ja opettaa lapsille omaa erityistaitoaan, kuten kädentaitoja tai ruuanlaittotaitoja. 

Koska kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa koulujen lukuvuoden aikana, kerhonohjaaja työskentelee yleensä koulun ohella. 4H-leiritoiminta taas työllistää nuoria pääsääntöisesti kesäleiriohjaajina. Myös koulujen syys- ja hiihtolomilla järjestetään paljon päiväleirejä.  

Nuorisotilojen valvojien ja iltapäivätoiminnan ohjaajien on oltava täysi-ikäisiä. 

Suomessa on yhteensä yli 200 4H-yhdistystä. Jos nuori haluaa työllistyä oman alueensa 4H-yhdistykseen ohjaajaksi tai valvojaksi, hän voi ottaa yhteyttä suoraan yhdistykseen.