Yrittäjyyttä ja hyvinvointia Lapin nuorille (2023-2024)

Yrittäjyyttä ja hyvinvointia Lapin nuorille -hankkeessa vahvistetaan nuorten hyvinvointia lisäämällä nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyskokeiluja koko Lapin maakunnan alueella.

Hankkeessa työskentelee kaksi yrityskoordinaattoria, joiden tehtävänä on lisätä yrittäjyyskasvatuksen volyymia, nuorten yrittäjyyttä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tukemalla tuetaan mahdollisimman monen nuoren työllistyminen kesäksi. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia yrittäjyyskasvatusmenetelmiä ja tuodaan esille myös uutta Lapin yrittäjyyskasvatusstrategiaa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • 4H-yritysten määrän kasvattaminen, 80 uutta 4H-yrittäjää vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Tuoda 4H-yrittäjyys mahdolliseksi nuoren taustasta ja asuinpaikasta riippumatta
  • Lisätä nuorten tietoisuutta kesäyrittäjyyden mahdollisuuksista
  • Koota nuorten vaikuttamistyöryhmä edistämään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • Lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa
  • Konseptoida nuorten yrittäjyystapahtuma

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen 4H-liitto. Hanketta rahoittavat Lapin aluehallintovirasto sekä LähiTapiola Lappi.